Storm maart 2019 erkend als algemene ramp: schadeclaims moeten ingediend worden voor 31 maart 2020

Schadeclaims moeten ingediend worden voor 31 maart 2020

In het voorjaar 2019 diende de gemeente een dossier in bij het rampenfonds om de storm van 10 maart te laten erkennen als algemene ramp. Zedelgem valt binnen het rampengebied, wat wil zeggen dat inwoners aanspraak kunnen maken tot een financiële tegemoetkoming.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is 31 maart 2020.

Hoe vraag je een financiële tegemoetkoming aan?

In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking. Wie schade geleden heeft, doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.

Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:

 • goederen die geen eenvoudig risico vormen;
 • goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
  • de niet-binnengehaalde oogsten;
  • de levende veestapel buiten het gebouw;
  • de bodem;
  • de teelten;
  • de bosaanplantingen;
 • goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);
 • openbare domeingoederen.