Het lokaal sportterrein van Zedelgem klaar om terug gebruikt te worden.

Sporttrainingen en sportlessen in open lucht mét coach en maximaal 20 personen toegelaten op sportsites gemeente

De Nationale Veiligheidsraad besliste recent dat vanaf 18 mei sporttrainingen en sportlessen die in open lucht plaatsvinden en met maximaal 20 personen, weer toegelaten zijn. De aanwezigheid van een coach is verplicht. Hierbij wordt benadrukt dat de maatregelen rond social distancing, die gelden om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, opgevolgd moeten worden. Ook moeten de sportclubs een plan van aanpak aan de gemeente voorleggen waarin aan de noodzakelijk voorwaarden voldaan wordt. Zo kan van fysiek contact tussen de 20 deelnemende sporters geen sprake zijn.

De gemeente kreeg reeds verschillende aanvragen van Zedelgemse verenigingen om sportactiviteiten in open lucht op te starten. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 mei om in navolging van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad de outdoor sportterreinen van de gemeente en het skatepark op site De Groene Meersen open te stellen volgens welbepaalde richtlijnen. 

“ Het algemeen welbevinden van mensen, kinderen en jongeren in deze crisis is van belang, ook voor wie niet in clubverband kan bewegen of sporten. De volksgezondheid staat voorop;  alle sportactiviteiten binnen deze beslissing omvatten maatregelen die maximaal gericht zijn op het behouden van social distancing. De cafetaria’s en kleedkamers blijven gesloten .” zegt burgemeester Annick Vermeulen

“ Alle voetbalterreinen werden ingezaaid. Er kan op diverse andere locaties zoals op het kunstgrasveld in De Groene Meersen en het sportterrein Strooien Hane getraind worden. Het is ook in functie van de vraag van verenigingen dat de gemeente de gemeentelijke openlucht accommodatie openstelt. Sportlessen voor senioren worden door de gemeentelijke sportdienst nog niet hernomen, wegens de verhoogde kwetsbaarheid van deze doelgroep. ”  zegt schepen van sport Dirk Verhaeghe.

Naast de sportclubs die volgens de richtlijnen kunnen opengaan, kunnen ook bepaalde sportlessen georganiseerd door de sportdienst van de gemeente terug opstarten eveneens rekening houdend met de voorwaarden: een plan van aanpak dat de veiligheid van de deelnemers waarborgt, maximaal 20 deelnemers in open lucht en de social distancing. Zo zal de gemeentelijke sportdienst bepaalde avond sporten terug opstarten, alle deelnemers zullen door de sportdienst gecontacteerd worden in de komende periode.

Vinkenzettingen en de leden-schietingen van de schuttersgilden kunnen vanaf 18 mei opgestart worden mits het naleven van de richtlijnen en het richten  van een aanvraag bij de gemeentelijke sportdienst.

Contact: sport@zedelgem.be of tel. 050 288 330

Skatepark op site Groene Meersen

Het skatepark op De Groene Meersen wordt geopend volgens de volgende voorwaarden: 

  • er mogen maximaal 6 skaters tegelijkertijd op het skatepark aanwezig zijn;
  • de gebruiksrichtlijnen voor gebruik skatepark worden ter plaatse geafficheerd (eigen materiaal niet doorgeven aan anderen, niet op de zitbanken plaatsnemen, …);
  • het skatepark wordt geopend tussen 10 u. en 17 u.;
  • er gebeuren controles door gemeentelijk personeel. 

 

Alle gemeentelijke en OCMW indoor accommodaties blijven tot nader order gesloten.