Sportraad

Opdracht

 • Advies geven - hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen - over alle aangelegenheden betreffende het sportbeleid en de voorbereiding, opmaak, uitvoering  en evaluatie van het strategisch meerjarenplan.
 • Ondersteunen van het beheer en toezien op het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
 • Overleg en samenwerking stimuleren tussen verenigingen, instellingen of andere sportorganisaties.
 • Onderzoek verrichten en het verzamelen van informatie over het sportleven en de sportieve behoeften in de gemeente.
 • Initiatieven nemen in functie van de sportieve behoeften van de bevolking of clubs om zo de sport, sportbeoefening en het openluchtleven te stimuleren.
 • Deelnemen aan overleg met andere bestaande adviesraden en de onderlinge uitwisseling van informatie bevorderen.

Leden

 • Voorzitter
  Johan Van Riet (VC Packo)
 • Ondervoorzitter
  Johan Van Borsel (TC Zedelgem)
 • Schepen van sport
  Charlotte Vermeulen
 • Sportfunctionaris
  David Rubben
 • Leden sportverenigingen
  - Patrick Avonds (MTC Zedelgem)
  - Etienne Bolliou (Sportiek)
  - Johan Cloet (Gezinsbond Loppem)
  - Joost Decock (KVV Aartrijke)
  - Guy Depovere (Judoclub Marodi)
  - Johan Ghekiere (De Vrije Cyclo’s)
  - Carl Hollevoet (Hondenclub De Ware Vrienden)
  - Robert Laforce (Badminton Loppem)
  - Danny Meulemeester (Excelsior Zedelgem)
  - Jeroen Declerck (TC Veldegem)
  - Marlies Rogiers (Loop je Fit)
  - Andy Slabbinck (Gezinsbond Zedelgem)
  - Lucrèce Vansteelandt (Badminton Horus)
 • Individuele leden
  - Rony Callewaert
  - Lieven Debrouwere 
  - Peter Gheysen 
  - Katherine Janssens