Sociale huisvesting

Het OCMW maakt al jaren werk van een sociale huisvoorziening voor de maatschappelijk zwakkere bewonersgroepen. Hierbij werken we samen met externen om hen te begeleiden naar een betaalbare huurwoning.

Het OCMW is al jaren bezig met het uitbreiden van hun aantal woningen. Momenteel beschikken ze over 12 woongelegenheden tegen betaalbare prijzen. Om aanspraak te maken op een sociale huurwoning dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij de Woonwinkel kan je terecht voor informatie over de Vlaamse huursubsidies en kan je samen kijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het huren van een woning.

Voor meer informatie kan je terecht op www.dewoonwinkel.be