Sluikstorten

Het achterlaten van zwerfvuil en het sluikstorten kost de gemeente heel wat werk om alles op te ruimen, het kost ook handenvol geld aan de gemeente en haar inwoners, het verpest het uitzicht van de gemeente, en het kan schadelijke gevolgen hebben voor mens en milieu, denk maar aan  olieafval, verfresten, gevaarlijke producten die in de bodem of in het oppervlaktewater kunnen terechtkomen. De gemeente beschikt ook over een verplaatsbare vaste camera om sluikstorters te betrappen en te identificeren.

Het achterlaten van zwerfvuil, hondenpoep of sluikstorten wordt streng bestraft. Overtreders kunnen door de politie volgens het GAS-reglement beboet worden tot  250 euro. Daar komt volgens de belasting op het weghalen van afvalstoffen, nog een kost bij die kan oplopen tot 500 euro.

Men kan zich dus afvragen of het voor een sluikstorter echt de moeite loont geen vuilniszakken aan te kopen of het afval op een correcte manier aan te voeren naar het recyclagepark.

  

 

 

 

 

Melden van een sluikstort

Indien u zelf een sluikstorter opmerkt, laat dan niet na om de milieudienst te verwittigen

Maak een melding