Sloop van 31 woningen in wijk De Linde - Schattingbeekwijk

Naar aanleiding van de sloop van 31 sociale huurwoningen in de Lindestraat en Schattingbeekstraat te Zedelgem, stellen de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en gemeente Zedelgem de nieuwe projecten en activiteiten voor.

Ligging

Het betreft de sloop van 31 woningen in de wijk De Linde – Schattingbeekstraat op een boogscheut gelegen van het centrum van Zedelgem.

In deze wijk zijn er tal van sociale woningen, zowel huurwoningen in eigendom van Vivendo als koopwoningen.

Op de plaats waar de woningen worden afgebroken plant Vivendo een nieuw woonproject.

Nieuw project

Het nieuwe project voorziet de bouw van 60 huurappartementen en 15 koopwoningen. De 60 appartementen zijn verspreid over 4 woonblokken en zijn alle van het type 2/3. De 15 woningen zijn eengezinswoningen waarvan 8 van het type 3/4 en 7 van het type 4/5.

In relatie tot de huidige toestand voorziet het project een verdichting van het bestaande woonweefsel, maar wel met een schaalgrootte die zich correct verhoudt tot de bestaande wijk. Met de volumewerking van de gebouwen werd er gestreefd naar kleinschaligheid.  De appartementsblokken beperken zich tot 3 bouwlagen; dit wil zeggen een gelijkvloers met 2 verdiepingen.

Er is voorzien in een recreatief weefsel van wandelen, fietsen, spelen, ontmoeting en meer. Verder is er een grote groene zone tussen de projectzone en de bestaande woningen langs de Groenestraat.

In relatie tot de omgeving biedt het plan tal van kwaliteiten. Er is een bovenlokaal wandel- en fietsparcours die als één langgerekte groenzone in de wijk fungeert. Dit door het gevoelsmatig verbinden van de nieuwe groenzone met de andere groenzones in de wijk. De bestaande beek wordt deels opengemaakt wat het natuurgevoel versterkt. Het plan voorziet een omgeving op mensenmaat, rekening houdend met de bestaande omgeving.

Het inplantingsplan is een combinatie van woningen en appartementen en zorgt voor voldoende ruimtelijke kwaliteit en privacy. Er zijn diverse publiek toegankelijke groene zones met ontmoetingsplaatsen.

De koopwoningen beschikken over een private parkeerplaats voor de deur op eigen terrein en over een ruime tuin met fietsberging. Alle woningen zijn ook via de achtertuin toegankelijk via een fiets- en wandeldoorsteek.

De huurappartementen beschikken elk over een ruim terras. Drie van de vier appartementsblokken hebben een ondergrondse parkeergarage voor wagens. Fietsen kunnen in bovengrondse afgesloten bergingen gestald worden.

Er werd ingezet op een maximale woonkwaliteit waarbij alle eenheden tot aan de voordeur rolstoeltoegankelijk en praktisch ingedeeld zijn. Er werd ingezet op lichtinval door bijvoorbeeld de dubbele oriëntatie van de appartementen. Door de schakeling van alle eenheden ontstaat er een hoge graad van privacy. Tussen de appartementen onderling, en ook tussen de appartementen en de woningen. Dat zorgt voor een hoge graad van leefbaarheid. In de circulatiehallen is daglichttoetreding voorzien. 

Voor de gevelmaterialen van de voorgestelde woningen zal gekozen worden voor duurzame, kwaliteitsvolle materialen. Met het kleurenpallet refereren we naar de bestaande woningen in de wijk. De voorgestelde materialen zijn keramische handvormstenen

Qua technieken werd geopteerd voor een verwarming via warmtepompen. In de woningen een elektrische warmtepomp lucht/water gecombineerd met een opslagvat voor sanitair warm water. In de appartementen werd geopteerd voor de toepassing van een collectief systeem met een warmtepomp op basis van geothermie (warm grondwater) gekoppeld aan een individuele kleine warmtepomp per appartement voor zowel verwarming als sanitair warm water. Om o.a. de warmtepompen van de nodige energie te voorzien worden overal PV-panelen geplaatst.

Elke woongelegenheid heeft zijn eigen ventilatie-unit met een vraaggestuurd ventilatiesysteem type C+. 

Het regenwater wordt gerecupereerd voor bediening van de toiletten, wasmachine en buitenkraan voor de woningen. Recuperatie van regenwater voor de bediening van de toiletten op de gelijkvloerse verdieping.

Woningtypologie nieuwbouwproject en doelgroepen

Het aanbod van nieuwe woongelegenheden richt zich op een divers publiek.

Voor de appartementen met twee slaapkamers wil Vivendo de doelgroep van alleenstaanden, koppels of ouder(s) met kind bereiken.

De verkoop van woningen met drie of vier slaapkamer spitst zich toe op gezinnen met kinderen.

Vivendo actief in Zedelgem

Vivendo is reeds lang actief in de gemeente Zedelgem. Naast nieuwbouwprojecten worden op regelmatige basis woningen uit het bestaande patrimonium gerenoveerd.  Dit met het oog op energiebesparende maatregelen.

Recent uitgevoerde nieuwbouwprojecten zijn Halfuurdreef en Bezembindersstraat  in de gemeente Zedelgem. Beide  projecten zijn een mix van koop- en huurwoongelegenheden.

Project Halfuurdreef betreft de realisatie van 24 huurappartementen, 13 huurwoningen, 8 koopappartementen en 29 koopwoningen. De tweede en laatste fase werd onlangs opgeleverd. De verkoop van 8 koopappartementen en 12 koopwoningen is voorzien voor het najaar van 2022.

Project Bezembindersstraat betreft de bouw van 33 huurappartementen, 11 koopappartementen en 8 koopwoningen. Eind 2022 is de oplevering van de bouwwerken voorzien. De verkoop van koopappartementen en koopwoningen is voorzien voor het voorjaar van 2023.

In de wijk Het Groenhof te Zedelgem waar momenteel riolerings- en wegeniswerken in uitvoering zijn start Vivendo in het voorjaar van 2023 met de bouw van 12 stapelwoningen en de vervangingsbouw van 2 hoekwoningen. Op de plaats waar de 12 woningen gebouwd zullen worden stonden voorheen 8 gelijkvloerse woningen.

Vivendo heeft ook plannen met het bestaande appartementsgebouw ‘De Varens’ in de Varenslaan te Zedelgem. Dit gebouw met 26 appartementen zal gesloopt worden en plaats maken voor 2 appartementsblokken met een totaal van 34 huurappartementen.

Interesse in de huur of koop van een woning of appartement?

Verhuur – Verkoop

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan zich inschrijven als kandidaat-huurder of -koper. Ook personen die reeds bij Vivendo huren en wensen te verhuizen naar een kleinere woning. Dit kan bijvoorbeeld zijn wegens een gewijzigde gezinssituatie waarbij de kinderen het huis uit zijn en de bestaande woning te groot is geworden.

Wie kandidaat is om een woongelegenheid bij Vivendo te huren moet zich eerst en vooral inschrijven en hierbij voldoen aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: voldoen aan de inkomensvoorwaarden en geen eigendom hebben. Bij toewijzing wordt er, volgens de wettelijke voorwaarden, voorrang gegeven aan de inwoners van de betreffende gemeente.

Bij Vivendo kan men ook terecht voor het kopen van een sociale woongelegenheid of de bemiddeling voor een sociale lening van het Vlaamse woningfonds. Op de website van Vivendo kan men op de betreffende pagina de voorwaarden nalezen.

Voor een volledig overzicht van de inschrijvingsvoorwaarden voor verhuur, verkoop  of sociale lening kan men steeds terecht bij Vivendo:

Tel. 050 17 05 00
e-mail: info@vivendo.be website: www.vivendo.be