Seniorenadviesraad

De Seniorenadviesraad (SAR) - voorheen: Ouderenadviesraad - adviseert het gemeentebestuur over alle beleidsbeslissingen die senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.

Opdracht

 • Advies geven - hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen - over alle aangelegenheden betreffende de doelgroep van de senioren.
 • Overleg, samenwerking en ontmoeting tussen seniorenverenigingen en -organisaties stimuleren en bevorderen.
 • Behartigen van de belangen van alle senioren van de gemeente.
 • Organiseren en coördineren van activiteiten en initiatieven in functie van de behoeften van de senioren.
 • Deelnemen aan overleg met andere bestaande adviesraden en de onderlinge uitwisseling van informatie bevorderen.

Leden

 • Voorzitter
  Jo Logghe* (OKRA Loppem)
 • Schepen van sociale zaken en welzijn
  Ellen Goes*
 • Beleidscoördinator
  Sofie Hedebouw*
 • Centrumleidster
  Elisabeth Santy
 • Leden verenigingen
  - Edgard Crevits* (OKRA Zedelgem Dorp)
  - Nicole Aneca (NEOS Zedelgem)
  - Rita De Coster (S-plus Veldegem)
  - Ronny De Vuyst* (S-plus Zedelgem)
  - Joel Maertens (OKRA Aartrijke)
  - Annemie Brulmans (NEOS Veldegem)
  - Liliane Michiels (OKRA Veldegem)
  - Jean-Pierre Tylleman* (NEOS Aartrijke)
  - Ingrid Willaert (GOSA Loppem)
 • Individuele leden
  - Vera Deblaere
  - Robert Van Borsel
  - Yves Benoot

*leden Dagelijks Bestuur