School Zedelgem Dorp bij burgemeestersbesluit gesloten wegens COVID-19

Met ingang van donderdag 18 maart 2021 wordt basisschool Zedelgem Dorp gesloten wegens COVID-19 en dit voor een periode t.e.m. vrijdag 26 maart 2021. De sluiting betreft beide afdelingen van de school: de afdeling gelegen in de Groenestraat en deze in de Sint-Laurentiusstraat. Deze beslissing komt er na bijeenkomst van de crisiscel: overleg tussen de gemeente Zedelgem, de school en de betrokken medische teams (de clb- arts, de arbeidsgeneesheer, de adjunct van de federale gezondheidsinspecteur, de liaison-arts en verantwoordelijke van de eerstelijnszone WE40). Het burgemeestersbesluit is  genomen op 17 maart 2021.

Burgemeester Annick Vermeulen: “De school heeft alle maatregelen nauw opgevolgd, maar het virus is nog steeds onvoorspelbaar. Na overleg en uit voorzorg zijn we tot deze beslissing gekomen. We hopen nu door deze maatregelen te nemen dat de school terug kan opstarten vanaf maandag 29 maart. De gemeente dankt iedereen om de voorzorgsmaatregelen nauwgezet te blijven volgen.”

De directie van de school organiseert zich opdat de leerlingen en het personeel zo snel als mogelijk allemaal worden getest en houdt zich aan de voorschriften van quarantaine. De school informeert alle ouders en leerlingen.

Contact school: mevrouw Katrien Delanghe, coördinerend directeur scholengemeenschap Rembert Basis