Gewezen schepen Geert Verhegge.

Schepen Geert Verhegge overleden

Zedelgemse schepen Geert Verhegge is overleden. Hij was sinds 24 juni 2021 opnieuw aangesteld als schepen met de bevoegdheden sport, jeugd, deeltijds kunstonderwijs, cultuur, bibliotheek, evenementen, gelijkekansen- en Noord-Zuidbeleid.

Het college van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke diensten en gans het Lokaal Bestuur betuigen hun diep medeleven en oprechte deelneming voor de familie, vrienden en kennissen van de overleden schepen.

Burgemeester Annick Vermeulen: “We bedanken Geert voor zijn inzet en toewijding aan gemeente Zedelgem en voor de samenwerking. Hij heeft zich niet alleen op politiek vlak, maar ook op vele andere manieren actief ingezet voor de gemeente. Hij gaat veel te vroeg heen, veel sterkte gewenst.”

Schepen Geert Verhegge was tijdens zijn politieke loopbaan OCMW-raadslid van 2007 tot 2012 en ook lid van het vast bureau en van het bijzonder comité van de sociale dienst van OCMW Zedelgem, schepen van financiën van 2013 tot 2019 en hij werd zoals eerder vermeld opnieuw schepen in juni laatstleden.