Schade of defect openbaar domein

Heb je schade of een defect gezien langs de openbare weg?

Alle meldingen van schade of defect op het grondgebied Zedelgem worden behandeld door de bevoegde ambtenaren. Deze staan in voor de goede opvolging en verzekeren een oplossing. Neem gerust contact op met de bevoegde dienst:

 

Melding schade of defect

Heb je schade of een defect gezien op het grondgebied van de gemeente?

Maak een melding