Het lokaal bestuur bij de actie Samen menstruatie-armoede doorbreken.

Samen menstruatie-armoede doorbreken in Zedelgem

Menstruatieproducten blijven voor veel mensen te duur. Uit onderzoek van Caritas Vlaanderen blijkt dat 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar al eens te kampen had met menstruatie-armoede. Bij meisjes die al met materiële tekorten leven loopt dit cijfer op tot bijna de helft. 5% van de ondervraagde meisjes bleef zelfs al eens thuis van school omdat ze geen menstruatieproducten hadden. Nochtans: voor je regels kies je niet.

Gemeente Zedelgem klikt in op een actie van de organisatie VIVA-SVV die op nationale vrouwendag samen met de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant en solidariteitsproject BruZelle, actie voerden tegen menstruatie-armoede. In heel Vlaanderen onderneemt VIVA-SVV actie, waaronder ook in gemeente Zedelgem. Het gemeentebestuur werkt ook samen met de Zedelgemse scholen en zet haar Sociale Kruidenier in. 

Menstruatie-zuilen, inzamelboxen voor menstruatieproducten 

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen van Sociale Zaken en Welzijn Ellen Goes: “In Zedelgem zetten wij sterk in op het bestrijden van kinderarmoede door het uitwerken van verschillende acties. Met het project menstruatie-armoede wensen wij het aanbod aan producten te verhogen door deze ter beschikking te stellen in de  Sociale Kruidenier en te werken via de scholen. Iedere school ondertekende een charter waarin een aantal afspraken gemaakt werden in de bestrijding tegen menstruatiearmoede en menstruatieschaamte. Het aanbod van VIVA-SVV om materiaal in te zamelen en het thema onder de aandacht te brengen van het ruime publiek, past volledig binnen onze beleidsvisie.” 

Menstruatieproducten kunnen gedoneerd worden in de inzamelboxen op verschillende locaties in de gemeente. De gedoneerde producten worden dan geschonken aan wie het echt nodig heeft. 

Wil je ook graag je steentje bijdragen?

Doneer individueel verpakt maandverband en tampons op een van de volgende plaatsen:

- LDC(Lokaal Dienstencentrum) De Braambeier - Loppemsestraat 14a - 8210 Zedelgem 

- LDC Jonkhove - Aartrijksestraat 9 - 8210 Zedelgem 

- LDC De Pasterelle - Ieperweg 11 - 8210 Zedelgem 

- Bibliotheek - Stadionlaan 50 - 8210 Zedelgem 

- Gemeentehuis Zedelgem - Pater Amaat Vynckeplein 1 - 8210 Zedelgem

- AD Delhaize Zedelgem - Torhoutsesteenweg 136 - 8210 Zedelgem

- Carrefour Zedelgem - Torhoutsesteenweg 211 – 8210 Zedelgem

Aanbod via Sociale Kruidenier

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen van Sociale Zaken en Welzijn Ellen Goes: “Het is belangrijk om op verschillende plaatsen een gratis of een heel goedkoop aanbod te voorzien. Vanuit de Sociale Kruidenier Zedelgem wordt een standaard aanbod aan hygiëne producten voorzien, waaronder maandverbanden, inlegkruisjes, tampons en incontinentiemateriaal.  We hebben telkens verschillende varianten beschikbaar, zodat iedereen kan meenemen waar men zich het meest comfortabel bij voelt. We stellen vast dat dit aanbod heel intensief gebruikt wordt door klanten van de sociale kruidenier.”
 

Charter met Zedelgemse scholen

Burgemeester Annick Vermeulen: “Om menstruatie-armoede effectief aan te pakken en te doorbreken is het belangrijk om met andere partners samen te werken. Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol en de gemeente kan wederom rekenen op het enthousiasme van de Zedelgemse scholen om samen te werken, ik bedank de scholen dat ze hiervoor een charter ondertekenen als teken van hun actie.”

Uit een bevraging van de gemeentelijke sociale dienst aan de lokale scholen blijkt dat de meeste scholen een noodvoorraad aan menstruatieproducten voor handen hebben. Scholen geven ook aan dat meisjes soms beschaamd zijn om over dit onderwerp te spreken. In Zedelgem gaan de scholen aan de slag om rond dit thema meer te sensibiliseren, het bespreekbaar te maken zonder taboes en een vrij toegankelijk aanbod menstruatieproducten te voorzien. De actie in de scholen wordt gericht op de schooljaren van het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs.

Voorts ondertekenen de scholen met het charter ook volgende actiepunten:

  • Iedere school voorziet een vast aanspreekpunt waarbij de meisjes vlot terecht kunnen met al hun vragen.
  • Tijdens de lessen seksuele opvoeding wordt er aandacht besteed aan het thema menstruatie, menstruatieschaamte en wordt de aanwezigheid van het kastje toegelicht. Er wordt hiertoe een samenwerking uitgebouwd met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)  of een andere partner. 
  • In elke school wordt minstens 1 kastje opgehangen op een vrij toegankelijke, maar toch discrete plaats. De kastjes worden aangekocht door het Lokaal Bestuur en worden ter beschikking gesteld van de scholen.  De inhoud van het kastje is steeds vrij toegankelijk voor elk meisje. 
  • Tijdens het scholenoverleg met het lokaal bestuur wordt het project besproken en geëvalueerd.