RUP Heidelberg

Aankondiging

Raadpleging startnota en participatiemoment over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Heidelberg’

De gemeente Zedelgem wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP Heidelberg) op te maken voor de omgeving Heidelberg langs de Torhoutsesteenweg tot aan het park Ter Loo.   Met dit RUP wordt er gestreefd naar meer structuur en een ruimtelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen voor de aanwezige bedrijven en woningen, als ook voor het park Ter Loo met het inrichten van een natuurbegraafplaats.

Er werd voor het uitvoeringsplan een startnota over het gebied opgemaakt die de doelstelling aangeeft, onderbouwt en motiveert. 

De startnota en procesnota voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan ligt ter inzage bij het onthaal van de gemeente en kan door de bevolking geraadpleegd worden van 2 januari 2023 tot en met 3 maart 2023.  De nota kan gedurende die periode ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.

Om uw mening te weten te komen, organiseert de gemeente een infovergadering voor zijn inwoners.  De infovergadering vindt plaats in de Braambeier, Loppemsestraat 14a in Zedelgem, op dinsdag 24 januari 2023 om 19u.  

U bent allen van harte welkom op deze avond om samen na te denken over de toekomst van deze omgeving. 

Reacties over de startnota moeten aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis aan het onthaal of digitaal overgemaakt worden aan ruimte@zedelgem.be ten laatste op 3 maart 2023.