Recyclagepark gemeente Zedelgem.

Recyclagepark gemeente Zedelgem vanaf 1 juli 2023 in beheer van IVBO

23 juni 2023

In december vorig jaar beslisten de gemeenteraden van Beernem, Oostkamp en Zedelgem gezamenlijk om het beheer van de recyclageparken over te dragen aan IVBO. Een beslissing die in de lijn ligt met de evolutie in Vlaanderen waarbij beheer en uitbating van recyclageparken overgedragen worden aan de intercommunales.  IVBO is het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland. De opdracht van IVBO bestaat uit de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval in 9 gemeenten, waaronder Brugge, Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

 

Timing: vanaf 1 juli 2023 beheert IVBO recyclageparken

Dit betekent concreet dat vanaf 1 juli de dagelijkse werking van het recyclagepark in Zedelgem in beheer komt van IVBO. In een latere fase wordt ook het personeel van het recyclagepark in Zedelgem overgenomen door IVBO, dit wordt dit jaar verder voorbereid en is ook onderwerp van sociaal overleg.

 

Verandert er iets in de dienstverlening en aanbod naar de Zedelgemse burger toe?

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen van milieu Stijn Timmerman: “Voor de Zedelgemse inwoners die een bezoek brengen aan het recyclagepark verandert er feitelijk niets. Zo blijft  het afsprakensysteem behouden alsook het diftarsysteem. Je zou kunnen zeggen dat de Zedelgemnaar van deze overname niets zal merken.”

 

Gemeente houdt vinger aan de pols bij IVBO

Tussen IVBO en de gemeenten is er regelmatig overleg, in de adviescommissie zijn bestuur van IVBO en bestuurders van de gemeenten verenigd. Dit overleg behandelt de opvolging van de werking van IVBO in het algemeen, de opvolging van de exploitatie van het recyclagepark, de bespreking van voorstellen tot wijzigingen aan de werking van het recyclagepark en het bespreken van eventuele knelpunten. Ook de personeelsformatie van de recyclageparken komt aan bod.

 

Intercommunaal beheer 

Intercommunaal beheer van de parken bevordert de gelijke werkwijze van alle intercommunaal beheerde parken met eenzelfde uitrustingsniveau (weegbrug, up-to-date diftar-systeem,…). Op termijn kan intercommunaal beheer zorgen voor een gelijkschakeling van de prijzen, wat zou betekenen dat de inwoners van deze gemeenten ook terecht kunnen in recyclageparken buiten de eigen gemeente.