Een archieffoto van de Loppemse herbergen rond 1900-1914.

Publicatie over de Loppemse herbergen rond 1900-1914

8 juli 2022

Foto: Loppem dorp ten tijde van de Eerste Wereldoorlog - Collectie Gemeentearchief Zedelgem 

Wat dankzij Wilfried Hermy ooit begon met tientallen foto’s op Facebook, resulteert nu in een interessante en rijk geïllustreerde publicatie van een 100-tal bladzijden over de herbergen in Loppem rond 1900-1914.

Auteurs Wilfried Hermy en Christian Deneve werpen met dit boek een blik naar het Loppem van voor 1914. De Eerste Wereldoorlog vormde een mijlpaal in het leven in onze dorpen. Tekenend daarvoor was het aantal herbergen, nog 42 in 1900, dat vanaf 1914  drastisch daalde.

Via het verhaal van die herbergen, leiden de auteurs je naar lang vervlogen tijden. Naar een dorp dat nauwelijks verschilde van het dorp van honderden jaren eerder, maar dat stond aan de vooravond van de grote omwenteling. 

Niet alleen het leven in en rond de herbergen komt aan bod. Dankzij passages over het wegennet van het oude Loppem, de vele (verdwenen) ontspanningsmogelijkheden en de wijken zoals de Warande, de Heidelberg of de Sparre, krijg je een totaalbeeld van het Loppem rond de eeuwwisseling. 

Praktisch

De publicatie is verkrijgbaar aan het onthaal van het Gemeentehuis in Zedelgem of het Gemeentearchief in Aartrijke voor de democratische prijs van 5 euro.