Programmabrochure meerjarenplan 2020 - 2025

De nieuwe gemeentelijke legislatuur is intussen al een jaar van start. De gemeente heeft in het voorbije jaar hard gewerkt aan het opmaken van een meerjarenplan. Het meerjarenplan legt de beleidsprioriteiten en de investeringen voor de beleidsperiode 2020-2025 vast en bepaalt mee ons Zedelgem van de toekomst.

Je vindt het meerjarenplan integraal terug op deze website, maar de gemeente maakte voor alle inwoners ook een leesbare programmabrochure op met daarin een overzicht van de belangrijkste vernieuwende projecten en wat ze kosten. Je vindt de programmabrochure in de bijlage hieronder.