Plan-MER 'Programmatische Aanpak Stikstof': publieke inspraak

De 'Programmatische Aanpak Stikstof' (PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de speciale beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 16 augustus tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. 

De nota kan je raadplegen:

Bezorg je opmerkingen t.e.m. 16/10:

  • schriftelijk aan het gemeentebestuur, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem of via milieu@zedelgem.be
  • aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of via mer@vlaanderen.be.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-MER PAS (PL 257)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be