Pesticidenvrij onderhoud

Het gebruik van pesticiden

Het gebruik van pesticiden was decennia lang ingeburgerd om onkruid of plagen te lijf te gaan. Maar intussen is gebleken dat deze Chemische bestrijdingsmiddelen een groot gevaar betekenen voor mens, dier en milieu. Als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee of ze komen rechtstreeks in het oppervlaktewater, in de bodem en zo in het grondwater terecht.  Omdat pesticiden en hun afbraakproducten schadelijk kunnen zijn, horen ze niet thuis in ons milieu.

Tuinieren zonder pesticiden. Kleine daad, schoon resultaat!

Het is zeker mogelijk om zonder bestrijdingsmiddelen een mooie tuin aan te leggen en te onderhouden. Zo kan je bijvoorbeeld varens planten op schaduwrijke plaatsen in plaats van gras om mosvorming te vermijden, of door te vegen of te krabben onkruid tussen je tegels verwijderen.

Tips en advies kunnen teruggevonden worden  op de website van de campagne Zonder is gezonder.

Met de webtool ‘Mijn gifvrije tuin’ kan iedereen aan de slag om zijn tuin pesticidenvrij te onderhouden.

Hebt u nog restjes en lege verpakkingen van ooit aangekochte pesticiden, die kunt u naar het containerpark brengen en achterlaten bij het klein gevaarlijk afval.

De gemeente

De gemeentediensten passen een absoluut nulgebruik van pesticiden toe voor het onderhoud van het openbaar groen en de wegen, voetpaden en parkings. Het effect daarvan  is duidelijk merkbaar. Madeliefjes, klaprozen en andere kruiden kleuren de bermen. In de parken vind je graspaden en is er meer onderbegroeiing.

Voortdurend worden zones “omgevormd” om het onderhoud minder arbeidsintensief te maken. Er wordt gewerkt met worteldoek en bodembedekkers. Ook wordt in de mate van het mogelijke het onkruid mechanisch en handmatig verwijderd op plaatsen waar het echt ongewenst is. Verder worden ook heel wat delen van gemeentelijke graspleintjes slechts twee maal per jaar gemaaid, met de bedoeling bloemenweiden te creëren. Dit werpt ondertussen zijn vruchten af. Op heel wat plaatsen verschijnen prachtige bloemen tussen het lange gras, hetgeen bovendien ook positief is voor de bijen.  De zones worden weloverwogen gekozen en steeds gecombineerd met zones met intensief maaibeheer waar gewandeld, gevoetbald en gespeeld kan worden.

Onkruidtolerantie is noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving.

Het mag echter duidelijk zijn dat het volledig onkruidvrij houden van de gemeente op deze manier onmogelijk is. Daarom willen wij alle inwoners oproepen tot meer tolerantie voor onkruid.

We vragen ook om waar mogelijk zelf uw steentje bij te dragen. Volgens het gemeentelijk politiereglement is iedere inwoner verplicht het voetpad, de rioolroosters en de straatgoten voor zijn eigendom of huurwoning te reinigen en onkruidvrij te houden, en dit zonder het gebruik van pesticiden.

Als we allen samen streven naar een nulgebruik van de chemische bestrijdingsmiddelen kunnen we zorgen voor het behoud van een gezonde leefomgeving.