Het lokaal bestuur bij de voorstelling van het vaccinatiecentrum.

Persvoorstelling Vaccinatiecentrum

Op vrijdag 12 februari 2021 om 11.30 u. werd het Vaccinatiecentrum De Groene Meersen voorgesteld aan de lokale pers:

 

Vaccinatiecentra De Groene Meersen in Zedelgem en De Valkaart in Oostkamp klaar om te starten!

Half januari werd duidelijk dat in de Eerstelijnszone WE40 twee vaccinatiecentra zouden komen: een in De Groene Meersen voor de inwoners van Jabbeke en Zedelgem en een in De Valkaart voor de inwoners van Beernem en Oostkamp. Intussen zijn beide vaccinatiecentra volledig klaar om in gebruik genomen te worden.  Dit gebeurt voor de eerste keer op dinsdag 23 februari, met de vaccinatie van de zorgverleners.

De gemeenten Oostkamp, Beernem, Jabbeke en Zedelgem behoren tot dezelfde eerstelijnszone, ELZ WE40. De eerstelijnszone mag van de hogere overheid twee vaccinatiecentra oprichten, namelijk één voor Oostkamp en Beernem en één voor Jabbeke en Zedelgem. Voor de locaties De Valkaart in Oostkamp en De Groene Meersen in Zedelgem werd gekozen op basis van een aantal objectieve criteria opgelegd door de Vlaamse Overheid waaraan vaccinatiecentra moeten voldoen, het gaat dan om criteria zoals bereikbaarheid en mobiliteit, de grootte van de gebouwen en het aantal inwoners per gemeente. 

 De afgelopen weken is hard gewerkt aan de inrichting en organisatie van beide vaccinatiecentra. Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeenten onderling, en de grote bereidheid van medewerkers en partners, werden op een goeie twee weken twee vaccinatiecentra klaargestoomd: er werden loketten en vaccinatiehokjes gebouwd, werkruimtes ingericht voor de apotheek en arts, de IT-infrastructuur werd op punt gezet, de signalisatie werd voorzien. En daarnaast werd ook de personeelsplanning op punt gezet. Het was een proces van continu bijschakelen volgens dat er nieuwe informatie beschikbaar was van de hogere overheid.

Start eerste fase vaccineren voorzien begin maart 

Alles staat inmiddels klaar om te starten, van zodra de vaccins aankomen. Dit is voorzien vanaf begin maart voor de 65-plussers, risicopatiënten en mensen met een essentieel beroep (bv. brandweer en politie). Vooraf zullen ook de zorgverleners in de vaccinatiecentra gevaccineerd worden. We starten hiermee op dinsdag 23 februari. Dit is meteen ook een laatste goede oefening voor een vlot verloop. 

In de eerstelijnszone WE40 wordt voor de eerste fase – de vaccinatie van 65-plussers, risicopatiënten en mensen met een essentieel beroep – gekozen om tijdens weekdagen overdag te vaccineren. Dat is niet alleen handiger voor de werking, maar ook comfortabeler voor de bezoekers. Zeker in de wintermaanden. Als er nood is aan uitbreiding omdat er meer vaccins geleverd zijn, dan is dat vlot mogelijk. Er kunnen meer vaccinatielijnen opgezet worden en/of ruimere uren voorzien worden. 

Callcenter en mailadressen Jabbeke en Zedelgem vaccinatiecentrum De Groene Meersen

Naast het vaccinatiecentrum werd ook een callcenter op touw gezet. Het contactcenter zal ervoor zorgen dat de afspraken van de vaccinaties bevestigd of verplaatst worden en mensen zullen er ook met de meeste van hun vragen terecht kunnen, vragen over vervoer bijvoorbeeld.

Nummer callcenter Jabbeke: 050 810 222 - vaccinatie@jabbeke.be
Nummer callcenter Zedelgem: 050 288 330 - vaccinatiecentrum@zedelgem.be 

Informatiekrantje

De inwoners van Oostkamp, Jabbeke, Beernem en Zedelgem krijgen binnenkort een informatiekrantje huis aan huis bedeeld met daarin alle noodzakelijke informatie waarover de burger moet beschikken voor hij of zij zich naar het vaccinatiecentrum begeeft. De gemeenten voeren tegelijkertijd ook een sensibiliseringscampagne om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij hun inwoners na te streven.