Openbare werken

De dienst openbare werken staat in voor het onderhoud, vernieuwing en aanpassing van het openbaar domein. Dit gebeurt met eigen personeel of via aannemers in opdracht van de gemeente. De dienst openbare werken staat ook in voor de controle op werken door nutsmaatschappijen, opvolging projecten van hogere overheden (Agentschap Wegen en verkeer, De Lijn).

Verder staat de dienst in voor

  • Beheer van de riolen via de rioolbeheerder Riopact
  • Opvolging van verkavelingen en bouwvergunning voor wat betreft de opgelegde lasten aan de bouwheer
  • Beheer van waterlopen in samenwerking met de bevoegde diensten van de Provincie West-Vlaanderen en De Vlaamse Milieumaatschappij.
  • Innames van het openbaar domein voor werken en voor privatieve activiteiten

Bewoners kunnen bij de dienst terecht voor

  • Aanvragen voor innames openbaar domein in kader van verhuizingen
  • Aanvragen voor signalisatievergunningen
  • Aanvragen voor het bekomen van een parkeerverbod
  • Aanvragen voor het plaatsen van containers
  • Inkijken plannen voor vernieuwingswerken aan de straat
  • Meldingen in verband met problemen aan het openbaar domein