Fietsers die voorbij de stad fietsen.

Openbaar onderzoek Regionaal Mobiliteitsplan - vervoerregio Brugge

1 juni 2023

Sinds enkele jaren werkt onze gemeente aan een regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Brugge. We willen samen de uitdagingen op vlak van verkeer en mobiliteit aanpakken, met de negen gemeenten van de vervoerregio, de Vlaamse overheid, de provincie en andere betrokken besturen. Mobiliteitsproblemen stoppen immers niet aan gemeentegrenzen. Dit mobiliteitsplan zoekt uit hoe onze regio kan bijdragen aan wereldwijde klimaatdoelstellingen, federale doelstellingen voor verkeersveiligheid, Vlaamse doelstellingen over autogebruik, enz. De regionale mobiliteitsplannen zijn de eerste in hun soort, binnen een nieuw wettelijk kader. Pionierswerk dus. Het regionaal mobiliteitsplan bepaalt de toekomstvisie voor mobiliteit binnen onze vervoerregio. Het plan is strategisch. Het kijkt dus een langere tijd vooruit, tot 2030 met een doorkijk tot 2050. Het zal dus lang een richtinggevend document blijven.

Het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Brugge

De gemeenten van de Vervoerregio Brugge zijn: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke. Samen met andere overheden, en op basis van ruime participatie, bouwden ze dus aan het regionaal mobiliteitsplan. Het plan kijkt naar alle vervoerswijzen, zowel voor personen- als voor goederenvervoer: fiets, trein, bus, kusttram, wagen, vrachtwagen, scheepvaart,… In overleg tekende het acties uit en zette het netwerken op kaart. Een beleidsscenario met acties vertaalt de visies van hogere niveaus en andere beleidsdomeinen, maar het biedt ook houvast aan de negen gemeenten voor lokale mobiliteit.

Onderdelen van onze visie

De vervoerregio identificeerde tien concrete thema’s, waarrond men aan de slag wil: ruimte, indeling van wegen, fietsverkeer, openbaar vervoer, autoverkeer, parkeren, logistiek, vrachtroutes, veiligheid en toegankelijkheid. Zij vormen de basis voor de uitgetekende netwerken en de concrete acties en maatregelen.

De milieueffecten van dit plan

Wat is het mogelijke milieu-effect van het regionaal mobiliteitsplan? Dat onderzoekt een milieu-effectenrapport of MER, dat opgesteld wordt samen met het mobiliteitsplan. Het MER onderzoekt en beoordeelt, maar geeft ook aanbevelingen. Beoordeling en aanbevelingen maken deel uit van het mobiliteitsplan.

Het plan inkijken?

Het resultaat van alle overleg en studiewerk leggen we je voor in een openbaar onderzoek. Dit onderzoek loopt van 31 mei t.e.m. 29 juli. De documenten vind je onderaan deze pagina terug, of je kan ze ook komen inkijken aan het onthaal van het gemeentehuis.

Meer informatie vind je ook op www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid, en in het bijzonder op vervoerregiobrugge.be.

De Vervoerregio Brugge heeft volgende ambities:

  • ANDERS - We laten meer en meer de wagen en de vrachtwagen aan de kant.- Vlot: We houden onze steden, dorpen en economische knooppunten vlot bereikbaar.
  • NABIJ - We dragen bij tot een duurzame mobiliteit met een goeie ruimtelijke ordening.
  • VEILIG - We aanvaarden geen dodelijke verkeersslachtoffers meer.
  • LEEFBAAR - We weren het drukke verkeer uit onze steden en dorpskernen.
  • GROEN - We verminderen de druk op het milieu en we verbruiken minder energie.
  • SOCIAAL - We garanderen iedereen de mogelijkheid om zich te verplaatsen.
  • SLIM - We zijn koploper op vlak van slimme systemen voor onze mobiliteit.