Een mooi natuurlandschap met een rivier al stromende door de weides en bomen.

Openbaar onderzoek digitale atlas

18 augustus 2021

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit

  • de oude analoge atlassen
  • de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA)
  • bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders...

Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. 

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas.

Opmerkingen kunnen via dezelfde website ingediend worden of aan het gemeentebestuur overgemaakt worden via de dienst Openbare Werken, mail naar openbarewerken@zedelgem.be.

Openbaar onderzoek digitale atlas