Openbaar groen

De gemeente hecht groot belang aan haar openbaar groen en het onderhoud ervan.

Mensen die in een groene omgeving wonen ervaren hun levenskwaliteit positiever en gezonder. De bomen en planten leveren noodzakelijke nestgelegenheid, beschutting en voedsel aan allerlei dieren. Ze verbeteren ook de luchtkwaliteit, temperen het omgevingsgeluid, temperatuursextremen en de wind.

De groendienst staat in voor de netheid van het openbaar domein en voor het onderhoud van het openbaar groen. Vaak worden de medewerkers aangesproken door particulieren om ook hun groenafval mee af te voeren met het afval van de gemeente, dit is echter ten strengste verboden. In elke deelgemeente is een ploeg van de groendienst actief.

De gemeente evalueert voortdurend de bomen aanwezig op openbaar domein, nieuwe aanplanten maar ook het verwijderen en vervangen van een aantal bomen maak daar deel van uit.

Meldingen over openbaar groen