Ook vaccinatiecentrum De Groene Meersen werkt vanaf nu met QVAX

Ook vaccinatiecentrum De Groene Meersen werkt vanaf nu met QVAX, het online systeem om je in te schrijven op de reservelijst voor vaccinatie.

Vaccinatiecentrum De Groene Meersen in Zedelgem heeft zich geregistreerd bij QVAX. Dit betekent dat inwoners van Jabbeke en Zedelgem zich vanaf nu ook kunnen inschrijven op deze elektronische reservelijst voor vaccinatie. 

Burgemeesters Annick Vermeulen van Zedelgem en Daniël Vanhessche van Jabbeke: “Als het vaccinatiecentrum mensen nodig heeft om vrijgekomen vaccinatie-plaatsen snel in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van QVAX automatisch de mensen met hoogste prioriteit kunnen oproepen die hebben aangegeven dat ze op dat ogenblik beschikbaar te zijn. Je krijgt dan een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren, meteen online te bevestigen dat je de vrijgekomen plaats inneemt en je naar het vaccinatiecentrum te begeven.”

Iedereen die ouder is dan 18 jaar en nog geen uitnodiging ontvangen heeft voor vaccinatie, kan zich op de reservelijst inschrijven via www.qvax.be .
Wie zich geregistreerd heeft, wordt wel gevraagd om regelmatig zijn beschikbaarheid na te kijken en aan te passen als nodig. Er wordt verwacht dat je daadwerkelijk beschikbaar bent op de opgegeven momenten zodat de vrije plaatsen vlot ingevuld kunnen worden.

Burgemeesters Annick Vermeulen en Daniël Vanhessche: “De oproepen op basis van de QVAX-lijst  gaan eerst naar de mensen met de hoogste prioriteit: eerst naar de oudste mensen, dan naar mensen met onderliggende aandoeningen. Het is dus niet zo dat wie zich eerst heeft ingeschreven, eerst opgeroepen zal worden. QVAX volgt de prioritaire volgorde zoals opgesteld door de hogere overheid, maar heeft als bedoeling dat er geen enkel vaccin verloren gaat.”

Laat je vaccineren

Gemeenten Zedelgem en Jabbeke maken van de gelegenheid gebruik om hun inwoners nogmaals warm op te roepen om zich te laten vaccineren en zich ook in te schrijven op de QVAX-lijst (ook al is dit geen garantie dat je sneller gevaccineerd wordt: als er binnen jouw doelgroep tijdens de vaccinatie-momenten vaccins over zijn omdat medeburgers niet komen, dan kan je wel snel in de plaats opgeroepen worden).

Hoge opkomst in VC De Groene Meersen

De actuele cijfers van vaccinatiecentrum De Groene Meersen tonen aan dat slechts zeer weinig inwoners van Zedelgem en Jabbeke niet ingaan op hun uitnodiging om zich te laten vaccineren, slechts 2,5 %. Een bijzonder hoog aantal mensen gaat dus wel in op de uitnodiging.

Burgemeesters Annick Vermeulen en Daniël Vanhessche:  “De vaccinaties verlopen bijzonder vlot en we danken hiervoor de medewerkers van gemeenten Zedelgem en Jabbeke, die er alles aan doen om onze inwoners goed te helpen en te begeleiden tijdens deze vaccinatiecampagne. Begin mei zullen alle +65 jarigen wellicht gevaccineerd zijn. Ook de risicopatiënten zullen binnenkort worden opgeroepen via Vlaanderen. ”

Iedereen kan de cijfers van het aantal gevaccineerde mensen en de evolutie ervan per gemeente volgen op www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller-cijfers-per-gemeente