Een man staat naast een bordje met 'overal stroomversnellers' op.

Ook stroomversnellers in Zedelgem

+++ UPDATE 09/10/2018 +++

We hebben het gehaald! 
De overheid geeft ons een financieel duwtje in de rug voor het realiseren van een of meer van de projecten. 

Het project 'Plaatsen van een zonneboiler voor de verwarming van het gemeentelijk zwembad' haalde de meeste stemmen. Er wordt snel een haalbaarheidsstudie gemaakt; na een gunstig resultaat wordt dit project ook effectief uitgevoerd.
Ook de 'Relighting van sporthal De Strooien Hane' kreeg heel wat stemmen en zal in de nabije toekomst aangepakt worden. 

Dank aan alle stemmers!

----------------------------------

Origineel bericht:

Stem op je favoriete lokale energieproject en scoor een startbudget voor onze gemeente!

Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we de broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen. Dit betekent dat het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen. 
Tegelijkertijd moet de energievoorziening op alle ogenblikken gegarandeerd blijven en moet de totale kost voor de gezinnen en de bedrijven zo beperkt mogelijk worden gehouden. Deze omslag is niet eenvoudig. 

In opdracht van de Vlaamse Regering wil het Vlaams Energieagentschap (VEA) met het traject 'Overal Stroomversnellers' lokale dynamiek rond de energietransitie creëren. Het VEA vroeg ons om een aantal lokale energieprojecten te nomineren waarop de inwoners kunnen stemmen. Als er voldoende stemmen behaald worden, krijgt de gemeente een startbudget voor het uitvoeren van een of meer van deze projecten en kan deze uitvoering versneld worden. Alle projecten zijn een meerwaarde voor de toekomst want ze zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot! 

Zodra minstens 1% van de volwassen bevolking van de gemeente een stem heeft uitgebracht, is de uitdaging geslaagd en krijgen we van de Vlaamse overheid een startkapitaal tot 1 euro per inwoner voor het realiseren van de populairste energieprojecten.  

Je kan stemmen op een van deze projecten:

  • Nieuwe circulatiepompen voor de stookplaats van zwembad en bibliotheek (De Groene Meersen, Zedelgem)
  • Nieuwe LED-terreinverlichting voor voetbalterrein Excelsior Zedelgem (De Groene Meersen)
  • Plaatsen van een zonneboiler voor de verwarming van het gemeentelijk zwembad (De Groene Meersen, Zedelgem)
  • Relighting van sporthal De Strooien Hane (Loppem)

Surf naar www.stroomversneller.be, maak je voorkeur bekend en zorg dat we een mooie start kunnen nemen met onze lokale energieprojecten! Stemmen kan t.e.m. 7 oktober.

Info