Onderhoudswerken afsprakensysteem website

Op dinsdagnamiddag 1 december 2020 vanaf ongeveer 12.00 uur zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om via de gemeentelijke website afspraken in te boeken voor de loketwerking. Op dat ogenblik worden onderhoudswerken uitgevoerd aan het afsprakensysteem. We verwachten dat dit een tweetal uur in beslag zal nemen, maar dit kan eventueel langer duren.

Opgelet: voor het recyclagepark kan je wel gewoon nog een afspraak inboeken, want dit valt niet onder hetzelfde programma!