Noodplanning

Rampen en noodsituaties kan niet plannen, maar je voorbereiden kan wel. Samen met de gemeentelijke veiligheidscel en experten ter zake heeft de gemeente Zedelgem na een grondige risico-analyse, een algemeen nood- en interventieplan opgemaakt. Indien zich een noodsituatie op het gemeentelijk grondgebied voordoet, wordt de gemeentelijke fase afgekondigd en treedt het nood- en interventieplan in werking.

In de noodplanning worden de hulpverleners ingedeeld in verschillende disciplines.

  • Discipline 1 : hulpverleningoperaties (brandweer - Zone 1-
  • Discipline 2 : medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening - De gemeente Zedelgem heeft een team voor psychosociale hulpverlening samengesteld uit mensen van de lokale sociale dienst.
  • Discipline 3 : politie (politiezone Het Houtsche)
  • Discipline 4 : logistieke diensten (civiele bescherming, defensie en de gemeentelijke diensten openbare werken en milieu)
  • Discipline 5 : informatie aan de bevolking (gemeentelijke communicatiedienst)

Iedere discipline heeft een eigen noodplan , waarin zowel de eigen opdrachten als de manier opzij met de andere diensten samenwerken worden gespecifeerd.

Het algemeen gemeentelijk nood - en interventieplan is overkoepelend en zorgt ervoor dat tijdens een noodsituatie alle disciplines op elkaar worden afgestemd.

De burgemeester is verantwoordelijk bij een noodsituatie en wordt bijgestaan door de noodplanningsambtenaar.

In de gemeentelijke veiligheidscel zetelen vertegenwoordigers van de verschillende disciplines.  Zij komen regelmatig samen.

De efficiëntie en de effectiviteit van de noodplannen, taken en verantwoordelijkheden en de samenwerking tussen disciplines kunnen enkel bijgestuurd worden als ze getest worden. Oefenen leidt tot verfijning van de procedures.