Noodplanning

Rampen en noodsituaties kan je niet plannen, maar je voorbereiden kan wel. Samen met de gemeentelijke veiligheidscel en experten ter zake heeft de gemeente Zedelgem na een grondige risico-analyse, een algemeen nood- en interventieplan opgemaakt. Indien zich een noodsituatie op het gemeentelijk grondgebied voordoet, wordt de gemeentelijke fase afgekondigd en treedt het nood- en interventieplan in werking.

In de noodplanning worden de hulpverleners ingedeeld in verschillende disciplines.

  • Discipline 1 : hulpverleningoperaties (brandweer - Zone 1)
  • Discipline 2 : medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening - De gemeente Zedelgem heeft een team voor psychosociale hulpverlening samengesteld uit mensen van de lokale sociale dienst.
  • Discipline 3 : politie (politiezone Het Houtsche)
  • Discipline 4 : logistieke diensten (civiele bescherming, defensie en de gemeentelijke diensten openbare werken en milieu)
  • Discipline 5 : informatie aan de bevolking (gemeentelijke communicatiedienst)

Iedere discipline heeft een eigen noodplan , waarin zowel de eigen opdrachten als de manier opzij met de andere diensten samenwerken worden gespecifeerd.

Het algemeen gemeentelijk nood - en interventieplan is overkoepelend en zorgt ervoor dat tijdens een noodsituatie alle disciplines op elkaar worden afgestemd.

De burgemeester is verantwoordelijk bij een noodsituatie en wordt bijgestaan door de noodplanningsambtenaar.

In de gemeentelijke veiligheidscel zetelen vertegenwoordigers van de verschillende disciplines.  Zij komen regelmatig samen.

De efficiëntie en de effectiviteit van de noodplannen, taken en verantwoordelijkheden en de samenwerking tussen disciplines kunnen enkel bijgestuurd worden als ze getest worden. Oefenen leidt tot verfijning van de procedures.

Brandweer nodig, en geen mogelijk levensgevaar? 1722!

Sinds 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er geen levensgevaar is. Sinds juli 2021 kan je ook het e-loket www.1722.be gebruiken.

De brandweer helpt altijd eerst de mensen die in levensgevaar zijn. Na storm komen zij ook tussen als er gevaar is voor bewoners of voor derden, als er bijvoorbeeld een grote boom een huis dreigt te vernielen. De brandweer is echter geen klusjes- of hersteldienst. Zij komen dus niet langs om je dakpannen goed te leggen, om je glazen koepel of terrasoverdekking te herstellen, om je dakgoot uit te kuisen of te herstellen, om een omgevallen boom of loshangende tak die op je eigen grond ligt in stukken te zagen en te verwijderen. Hiervoor moet je dus niet naar de brandweer bellen maar naar een gekwalificeerde vakman.

Waarom 1722?

De bedoeling van het e-loket 1722 en het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer. Wees geduldig en bel niet terug om te weten wanneer de hulpdiensten zullen aankomen.

E-loket

Sinds juli 2021 kan je terecht op het e-loket www.1722.be. Dit nationale e-loket handelt je aanvraag op dezelfde wijze af als een oproep naar het nummer 1722. Je kan nog steeds bellen naar 1722 als het nummer actief is, maar het e-loket zal altijd de meest efficiënte manier zijn om brandweerhulp bij noodweer voor niet-levensbedreigende situaties te vragen. Het e-loket is ook permanent bereikbaar zijn.

Als je bijstand vraagt via de 1722-website moet je eerst je gemeente en contactgegevens invullen, waarna de website je aanvraag zal doorsturen naar de hulpverleningszone. De website kan je ook doorverwijzen naar een lokaal e-loket van je brandweerdienst.

Nadat je het formulier op de website ingevuld hebt, is het verder belangrijk om geduldig te wachten op de komst van de brandweer. Zij bekijken situatie per situatie en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Dit betekent ook dat je in sommige gevallen wat langer zal moeten wachten, opdat de brandweer eerst mensen die in levensgevaar zijn, verder kan helpen.

Van zodra je oproep geregistreerd is bij 1722 of de lokale brandweer, zal er een ploeg langskomen. Neem dus niet opnieuw contact op om te informeren waar ze zijn. Neem enkel opnieuw contact op als de situatie intussen opgelost is en er geen brandweerploeg meer langs moet komen.

Nummer 1722

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd op basis van de waarschuwingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI). Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

De activatie van het nummer 1722 zal steeds via de media aangekondigd worden. Het is een betalend nummer, aangezien het geen noodnummer is.

Geef voorrang aan mensen in levensgevaar

De noodcentrales 112 en de brandweer geven altijd voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Zij bekijken de situatie per geval en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Tijdens een storm of bij wateroverlast moeten ze veel aanvragen tegelijkertijd behandelen.

Verzekeringen

Heb je schade opgelopen, dan geef je dit aan bij je verzekeringsmaatschappij. Je belt hiervoor niet naar 1722. Op de website abcverzekering vind je een checklist terug met alle stappen die je kan ondernemen bij stormschade.