Het logo van Ferm kinderopvang.

Noodopvang van schoolkinderen in de paasvakantie

31 maart 2020

Buitenschoolse opvang Stekelbees heeft een nieuwe naam en heet voortaan: buitenschoolse opvang Ferm Kinderopvang

Tijdens deze corona-crisis blijft het basisprincipe dat ouders hun kinderen zo maximaal mogelijk thuis opvangen. Er zijn namelijk risico's verbonden aan het samenbrengen van de kinderen.
Voor kinderen van ouders voor wie dit echt niet mogelijk is, wordt opvang voorzien. 

Wie kan gebruik maken van de schoolopvang in de paasvakantie?

 • Kinderen waarvan de ouders werken in de essentiële sectoren:
  Het gaat om dezelfde doelgroepen zoals bepaald in de voorwaarden voor de schoolopvang buiten de schoolvakantie:
  • Zorg
  • Veiligheid
  • Voedingsnijverheid
  • Distributie 
    
 •  Kinderen uit kwetsbare gezinnen:
  • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin.
  • Kinderen die opgroeien in een gezin met veel spanningen of waar sprake is van onveiligheid of geweld.
    
 • Kinderen van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere passende opvangmogelijkheden hebben. 

  Zieke kinderen blijven zeker thuis, ook kinderen die tot een risicogroep behoren, kunnen niet opgevangen worden. 

  Hoe wordt de opvang georganiseerd?

  We passen de contactbubbel-richtlijnen van de Vlaamse overheid toe.

  • Kinderen die de voorbije weken samen op school werden opgevangen en daar intensief contact hadden of samen zaten in de schoolse of de buitenschoolse opvang, zijn op zich een contactbubbel. Kinderen in deze contactbubbel worden blijvend samen opgevangen.
  • We houden zoveel mogelijk de vertrouwde personen die de opvang deden bij dezelfde groep kinderen. 

  Wat als een kind ziek wordt in de opvang?

  Kinderen die ziek zijn blijven thuis. Kinderen die in de opvang ziek worden, worden meteen naar een apart lokaal gebracht tot de ouders het komen halen. Nadien wordt de ruimte waar het kind verbleef, verlucht en gereinigd . 

  Indien je:

  • nog geen mail kreeg van de school;
  • én behoort tot één van de bovenstaande doelgroepen;
  • én toch opvang in de paasvakantie wenst;

  kan u reserveren

  • ten laatste op 2 april voor de eerste week van de paasvakantie
  • ten laatste op 7 april voor de tweede week van de paasvakantie

  door te mailen naar Ferm kinderopvang bko.zedelgem@samenferm.be. De reservaties gebeuren niet online via de website, zoals anders wel gebruikelijk is in de vakanties.

  In je mail vermeld je:

  • Naam kinderen
  • School
  • Job ouders en naam werkgever (vb. verpleegkundige in ziekenhuis + naam van het ziekenhuis)
  • Welke dagen en uren opvang gevraagd wordt
  • GSM-nummer van de contactpersoon van het gezin