Nieuwe tarieven vanaf september 2022

De tarieven van de gemeentelijke sport- en zwemlessen werden sinds 28/08/2010 niet gewijzigd. Door de evolutie van de consumptieprijzen heeft de gemeenteraad het retributiereglement voor deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten op 28/04/2022 goedgekeurd. De prijzen variëren tussen een inwoner van Zedelgem en een niet-inwoner. De Zedelgemnaren zullen een
gunstiger tarief bekomen.