Gevonden sleutels die liggen op een steen.

Nieuwe regeling gevonden voorwerpen sinds 1 januari 2023

Wat met gevonden voorwerpen?

Nieuwe regeling
Stel dat je tijdens een wandeling een portefeuille of een ander kostbaar voorwerp vindt. Wat dan?
Als vinder doe je er alles aan om de eigenaar van het gevonden voorwerp terug te vinden. Vind je de eigenaar niet terug, dan moet je binnen de zeven dagen aangifte doen bij de gemeente waar de zaak gevonden is, of een andere gemeente naar keuze.

De gemeente neemt de zaak dan op in haar register van gevonden voorwerpen en laat dit, indien nodig, weten aan de gemeente waar de zaak gevonden werd. Neemt de gemeente de zaak in bewaring, is zij daar dan ook aansprakelijk voor. Hou je ze als vinder zelf bij, dan ben jij dat.

Ondertussen doet de gemeente de nodige inspanningen om de eigenaar terug te vinden.
De gemeente of vinder is in elk geval verplicht de goederen 6 maanden te bewaren, tenzij het gaat om goederen die snel bederven of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid óf fietsen. Fietsen moeten maar 3 maanden worden bijgehouden. Is de termijn verstreken, kan de gemeente of de vinder op een economisch verantwoorde wijze beschikken over de zaak:

  • Ofwel organiseert de gemeente een openbare verkoop;
  • Ofwel schenkt de gemeente het voorwerp aan een derde, zoals het overdragen van de goederen aan de kringloopwinkel;
  • Ofwel gebruikt de gemeente het voorwerp zelf;
  • Ofwel vernietigt de gemeente het voorwerp.

Ingeval van verkoop moet de gemeente de opbrengst ter beschikking van de eigenaar of van zijn rechtverkrijgenden houden. Het voorwerp blijft toebehoren aan zijn oorspronkelijke eigenaar en de gemeente of vinder wordt pas eigenaar vijf jaar na de opname in het register voor zover de oorspronkelijke eigenaar zich niet kenbaar heeft gemaakt. 

Ben je recent iets verloren in Zedelgem? 

Op www.zedelgem.be/gevonden-voorwerpen vind je een oplijsting van de gevonden voorwerpen. Regelmatig worden gevonden voorwerpen bij ons binnengebracht. Vaak gaat het om sleutels, brillen, kledij, portefeuilles… Heb je jouw verloren voorwerp gezien in deze oplijsting? Meld je dan aan bij het onthaal van het gemeentehuis in Zedelgem met je identiteitskaart en een bewijsstuk dat aantoont dat het om jouw voorwerp gaat (bv. aankoopfactuur, foto, pincode, gedetailleerde omschrijving...).

Heb je zelf iets gevonden?

Aarzel niet om het binnen te brengen bij het onthaal van het gemeentehuis. Wij doen dan het nodige om de verloren voorwerpen aan de eigenaar terug te bezorgen.

We raden aan om persoonlijke spullen zoveel mogelijk te markeren.

Ben je slachtoffer van een diefstal? 

Doe dan aangifte bij het online politieloket of maak een afspraak om naar het loket in het gemeentehuis te komen. Een afspraak kun je boeken via deze link, of bel op het nummer 050/82 08 00.