Een kip in het gras op een zonnige dag.

Nieuwe regelgeving identificatie en registratie pluimvee en konijnen

20 september 2018

Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee verschenen. Dit besluit verduidelijkt en detailleert de regels voor de registratie van houders van pluimvee en konijnen en van hun bedrijven in SANITEL via een erkende vereniging van hun keuze (ARSIA of DGZ).
Afhankelijk van het aantal dieren, de soort en hun uiteindelijke bestemming, is het KB al dan niet voor jou van toepassing.

Deze 10 pluimveesoorten zijn in het KB opgenomen: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels. Voor pluimvee wordt er een duidelijke opsplitsing gemaakt tussen pluimvee bestemd voor de voedselketen en hobbypluimvee, pluimvee dat nooit bestemd is voor de voedselketen.

Meer info:
website FAVV
website Dierengezondheidszorg Vlaanderen
- integrale wettekst

Nieuwe regelgeving identificatie en registratie pluimvee en konijnen