Een bordje met GFT afval wordt bij de rest gegooid.

Nieuwe GFT-ophaling vanaf 1 januari 2022

20 december 2021

Tot nog toe werd ons restafval verbrand en omgezet in groene elektriciteit en warmte. Dat is goed, maar het kan nog beter. Daarom zal IVBO vanaf 1 januari 2022 groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) in aparte zakjes ophalen. Dat GFT kan worden gecomposteerd of vergist, om op die manier compost, biogas, en/of elektriciteit te maken.

GFT-afval is keuken- en (kleine hoeveelheden) tuinafval dat afkomstig is van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval, dus ook vlees- en visresten, bereide etenswaren enz. en kleine hoeveelheden tuinafval dat bestaat uit niet-houtig, fijn materiaal. Het kan perfect gerecycleerd worden door de verwerking tot compost. Een goede scheiding is wel noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

Het GFT-afval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid huisvuil. Uit ervaring met andere steden en gemeenten weten we dat we zo tot 35% van ons restafval als GFT kunnen inzamelen.

De GFT-zakken zullen wekelijks worden opgehaald, samen met het restafval, in een speciaal uitgeruste vuilniswagen met twee afzonderlijke laadruimtes. De GFT-zakken zijn beschikbaar in twee verschillende formaten: 15 en 30 liter.

Grof tuinafval en snoeihout blijven nog steeds separaat opgehaald, zoals nu gebeurt: in composteerbare tuinafvalzakken en/of groencontainer met bijhorend abonnement.

 

De nieuwe GFT-zak!

Na de invoering van de nieuwe blauwe zak is het nu dus de beurt aan de GFT-zak.

Tot nu toe konden resten van groenten-, fruit- en etensresten meegegeven worden met het restafval (niettemin werd composteren gepromoot). Maar vanaf januari 2022 worden deze dus apart ingezameld. Op die manier kan je tot maar liefst 35% besparen op je hoeveelheid restafval. Ook kleine hoeveelheden tuinafval mogen mee in de zakjes. Wat er allemaal precies in de nieuwe zakken mag kun je vinden in het document hieronder.

De ingezamelde GFT wordt gecomposteerd of vergist waarbij biogas vrijkomt. Met dit biogas wordt dan verwarmd en/of elektriciteit opgewekt.

Praktische info

  • De GFT-zakken worden vanaf januari 2022 wekelijks opgehaald op woensdag tegelijk met het restafval. Ze worden opgehaald door een wagen met 2 compartimenten zodat restafval en GFT niet gemengd geraken.
  • De zakken met een formaat van 30 liter kosten 3 euro/rol van 10 zakken.
  • Je kan de zakken aankopen op de bestaande verkooppunten voor restafvalzakken en PMD-zakken.
  • Voor grotere hoeveelheden tuinafval moet nog altijd beroep gedaan worden op het gebruik van groencontainers. Meer info hierover vind je op www.ivbo.be. In deze containers is geen GFT-afval toegelaten.

Opgelet: De nieuwe GFT-zakken worden mee vergist en zijn dus biologisch afbreekbaar. Dit betekent dat ze een houdbaarheidsdatum hebben van een jaar. Je slaat dus best geen al te grote voorraad in een keer in en gebruikt best de oudste zakken eerst.