Nieuw ontmoetingscentrum ‘Veltershof’ in Veldegem

Nieuw ontmoetingscentrum ‘Veltershof’ in Veldegem

12 mei 2022

Start op 20 juni 2022

Al sinds de fusie in 1977 heeft het gemeentebestuur gekozen om een decentraal vrijetijdsbeleid te voeren waarbij het hoofdaanbod zich in Zedelgem bevindt, maar waarbij elke deelgemeente zijn basisvoorzieningen kreeg voor dienstverlening burgerzaken, sport, bibliotheek, jeugd en muziekonderwijs.

Met de realisatie van Veltershof wil het Zedelgemse gemeentebestuur deze voorzieningen op hetzelfde niveau tillen als de voorzieningen in diensten- en gemeenschapscentra De Braambeier (Zedelgem) en Jonkhove (Aartrijke). Eenzelfde inhaalbeweging is gepland voor de deelgemeente Loppem. Daar start later dit jaar de oprichting van een gemeenschapscentrum op de site Sint-Maarten.

 

Levendige en warme dorpskernen

Met Veltershof wil gemeente Zedelgem ervoor zorgen dat het zeer goed draaiende verenigingsleven in Veldegem verder kan floreren. De verenigingen kunnen er gebruik maken van ruime accommodatie, en de antennes van de dienst burgerzaken, de bibliotheek en het deeltijds kunstonderwijs (DKO) krijgen er eveneens hun stek.

Daarnaast is er de werking van het dienstencentrum waarmee het gemeentebestuur wil inzetten op buurtzorg en ontmoeting voor kwetsbare inwoners en zorgbehoevenden. Vandaag de dag maken vele inwoners gebruik van het aanbod in de twee grote dienstencentra De Braambeier en Jonkhove, en het kleinschaliger buurthuis De Pasterelle in Loppem. De dienstencentra zijn het middel bij uitstek in de strijd tegen de vereenzaming. Vereenzaming in de samenleving is een van de gevolgen van de sterk toenemende vergrijzing, de stijgende pensioenleeftijd en het wegvallen van het sociaal netwerk. Mensen die het wat moeilijker hebben en bijgevolg kwetsbaar zijn, alleenstaande mensen of zorgbehoevenden kunnen in de dienstencentra terecht voor een maaltijd, een drankje of een activiteit in gezellig samenzijn met anderen.

 

Multifunctioneel centrum

Het multifunctioneel gebouw moet een ontmoetingsplaats worden voor de Veldegemse bevolking. Kinderen, jongeren, ouderen, verenigingen en individuele volwassenen kunnen er  terecht voor hun vrijetijdsbesteding en tegelijk kunnen ze er beroep doen op verschillende vormen van zorg die aansluiten bij hun leefwereld en noden.

Met dit concept, dat gemeente Zedelgem in iedere dorpskern uitrolt, wil het bestuur aantonen dat de traditionele opdeling in hokjes van kinderen, jongeren, senioren... met elk hun eigen centrum, kunstmatig opgedeeld en beperkend is. Kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen werkt verrijkend voor elke doelgroep en biedt bijgevolg meerwaarde voor iedereen. 

Ook vanuit louter efficiëntie-overwegingen is het duidelijk dat er door een integrale aanpak meer resultaat mogelijk is met inzet van dezelfde middelen. Samenwerking tussen de verschillende sectoren zal leiden tot een optimale bezetting van de infrastructuur. Door het personeel van de verschillende sectoren polyvalent in te zetten ten dienste van het centrum kan het bezoekersonthaal en de werking met een veel grotere continuïteit uitgebouwd worden.

 

18 appartementen en een ondergrondse parking

Nog een meerwaarde op site Veltershof zijn de 18 appartementen op de eerste en tweede verdieping boven het ontmoetings- en dienstencentrum. Bij elk appartement hoort een berging en parkeerplaats in de  ondergrondse parking.

Voorzieningen en toegankelijkheid appartementen

 • De aanpasbare appartementen worden enkel verkocht aan de doelgroep 55 plussers en personen met een beperking. De centrale locatie en directe nabijheid van een dienstencentrum en  openbare dienstverlening vormen hier de basis voor, dit samen met de beleidsuitvoering van  het gemeentebestuur om in elke deelgemeente een lokaal dienstencentrum (LDC) te  realiseren met inbegrip van dienstverlening burgernabij voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder.
   
 • Er worden 2 soorten appartementen te koop gesteld: met 1 slaapkamer of 2 slaapkamers.
   
 • Elk appartement is voorzien van een afgewerkte keuken en badkamer in een standaard uitvoering en afwerking in witte kleur (meer specifieke informatie hierover kan bekomen worden bij notariskantoor Lommée, Daems & Bourgois).
   
 • Het appartement is instapklaar. Alle muren, deuren en plafonds zijn geschilderd. De slaapkamers en leefruimte zijn voorzien van parket. De keuken en de badkamer zijn betegeld. (Stalen van deze vloerbekledingen en meer informatie kunnen bekomen worden via het notariskantoor Lommée, Daems & Bourgois. Via het notariskantoor kan er een afspraak ingepland worden om de appartementen te bezoeken.)
   
 • Bij de aankoop van een appartement zijn parkeerplaats en berging inbegrepen en gelegen in de ondergrondse parking  van het gebouwencomplex.

 

Kijkdagen

In de maand juni organiseert gemeente Zedelgem kijkdagen. Kom gerust langs als je meer informatie wil over de appartementen die te koop zijn. Medewerkers van de gemeente leiden je graag rond en beantwoorden al je (technische) vragen. 

Wij voorzien deze kijkdagen wekelijks op maandagnamiddag van 14u. tot 17u.  en op vrijdagvoormiddag van 9.30u.  tot 12.30u.

Heb je nu al vragen, schikt de datum van de kijkdag je niet?
Aarzel niet en neem contact op met Bart Haesaert, diensthoofd technische dienst Zedelgem:

Mail naar bart.haesaert@zedelgem.be of bel 050 301 066.

 

Notaris

De verkoop en meer specifieke informatie  over de aankoopvoorwaarden, de afwerking van de  appartementen en de prijs-modaliteiten verlopen via het notariskantoor.

Contacteer vrijblijvend: 

Notariskantoor Lommée, Daems & Bourgois
Torhoutsesteenweg 80
8210 Zedelgem
Tel. 050 201 000   

Bij de notaris worden volgende zaken besproken en geregeld:     

 • een basisakte
 • het reglement van inwendige orde
 • de verkoopakte en compromis
 • de specifieke informatie met betrekking tot de aankoopprijs, andere kosten en   gemeenschappelijke lasten, de btw, de syndicus bij overheidsopdracht aangesteld…     

Plannen van het gebouw en de appartementen kunnen geraadpleegd worden op afspraak bij  het  notariskantoor.