Monumentenzorg

Zorg voor het lokale erfgoed en monumentenzorg

De gemeente Zedelgem beschikt, verspreid over de vier deelgemeenten, over een verscheidenheid aan merkwaardige gebouwen en monumenten, authentieke dorpsgezichten en gave landschappen. Dit cultuurhistorisch erfgoed is mee bepalend voor iets dat ons allen zeer dierbaar is, namelijk onze eigen lokale identiteit en herkenbaarheid. Het is dan ook belangrijk om dit erfgoed zorgvuldig te bewaren.

De lokale monumentenzorg concentreert zich vooral op:

Bescherming

Er werden de voorbije jaren heel wat monumenten, dorpsgezichten en landschappen beschermd in Zedelgem. Ook voor de toekomst zijn nieuwe beschermingsprocedures gepland.

Advies en financiële tegemoetkomingen

Je wil bouwen, verbouwen, renoveren binnen een beschermd dorpsgezicht? Je beheert een beschermd gebouw en wil onderhouds- of restauratiewerken uitvoeren?  Misschien heb je ook recht op een premie of op fiscale aftrek? Contacteer ons tijdig. Wij helpen je aan de nodige informatie, zoeken mee naar een geschikte oplossing, in samenspraak met de bevoegde, vergunningverlenende instanties en helpen je met de administratie.

Onderhoud en restauratie

De gemeente is zelf eigenaar en/of beheerder van waardevolle gebouwen en beschermde monumenten. Met de restauratie van de brouwerij De Leeuw gaf de gemeente alvast het goede voorbeeld. De voorbije jaren werden nog heel wat andere monumenten gerestaureerd. Voor het beschermde dorpsgezicht Loppem en voor de kerk Loppem zijn beheersplannen in opmaak. De voltooiing van die plannen is voorzien voor het najaar 2018.

Sensibilisering

Zedelgem neemt jaarlijks deel aan Open Monumentendag Vlaanderen. Voormalige brouwerij De Leeuw is eveneens erfgoedpartner bij Herita. De gemeente probeert via studie en publicaties meer bekendheid en waardering te creëren voor het lokale erfgoed.

Een voorbeeld hiervan is het kunstboek 'Het Kasteel van Loppem' en de monografie ‘Geschiedenis van de brouwerij De Leeuw in Aartrijke’.

Inspraak en advies

Voor het lokale monumentenbeleid en de straatnaamgeving laat de gemeente zich bijstaan door de werkgroep erfgoed en toerisme binnen de cultuurraad. Heb je enige kennis van (lokale) geschiedenis of erfgoed en ben je geïnteresseerd om lid te worden van deze werkgroep? Neem dan gerust contact op met de archiefdienst.

Vragen? Contacteer ons