Molens

Dorpsmolen

Op de hoek van de Burgemeester Jos. Lievensstraat en de Berkenhagestraat, Zedelgem.

De Dorpsmolen of Lievensmolen vormt het laatste restant van het Zedelgemse molenpatrimonium. De molen werd gebouwd in 1866, ter vervanging van een houten standaardmolen die er al stond in de 16e eeuw.

Leeuwmolen

Foto: een blijvende herinnering aan de Leeuwmolen © Gemeentearchief Zedelgem

De Leeuwmolen, ook wel molen Bogaert genoemd, bestaat niet meer. In 1991 werd de molenromp afgebroken. De bewoners van de Molenmeers namen echter het initiatief om een blijvende tastbare herinnering aan de molen, die de straat haar nam gaf, te voorzien. Met ondersteuning van de gemeente Zedelgem, gingen leerlingen van het VTI aan de slag om een houten molentje te vervaardigen, dat nu prijkt op het pleintje van de molenmeers. 

 

Krantenartikel: Volksstem, 23 januari 1912

De oorspronkelijke houten staakmolen werd opgetrokken in 1832 door Petrus Depré. Het was een koren- en oliemolen. Naast de molen stond nog een bakstenen rosmolen waarbij het paard buiten liep. De molen werd oorspronkelijk aangedreven door de wind, maar vanaf 1882 werd ook een stoommachine geplaatst. De molen werd toen enkel nog gebruikt als korenmolen.

In 1912 brandde de houten molen volledig af. Volgens een artikeltje in de krant, kwam dit vermoedelijk door oververhitting. Vermoedelijk werd de molen al voor de Eerste Wereldoorlog opnieuw opgetrokken in steen. Een artikel uit de ‘Gazette van Brugge’ beschrijft namelijk dat de wieken in juli 1919 werden losgerukt. De schade werd hersteld, maar nadat in 1932 een roede afwaaide, werden ze er volledig afgehaald. Er kon verder gemalen worden met de stoommachine en later met een motor. De molen bleef in werking tot het overlijden van landbouwer Gustaaf Bogaert-Ampre in 1957.

 

Foto: De Leeuwmolen anno 1947 met op de voorgrond de inhuldingsstoet ter ere van burgemeester Lievens, Collectie Gemeentearchief Zedelgem

Foto: Molenmeers met de molen op de achtergrond in 1983. De foto werd genomen ter hoogte van Molenmeers 14 en toont de wijk in zuidwestelijke richting, collectie Danny Verhoye

De romp van de molen bleef staan tot februari 1991 en werd, nadat het niet erkend werd als beschermd monument, afgebroken. Het gebouwtje van de mechanische maalderij bestaat op vandaag nog. De twee koppels molenstenen werden op 10 november 2014 verwijderd. Een ervan werd overgebracht naar de Lievensmolen op Zedelgem dorp.

Bronnen

  • Leeuwmolen, www.molenechos.org, 2017 (laatst geraadpleegd op 20 juli 2022).
  • VERHOYE, D., De Leeuwmolen of Bogaerts molen, Zedelgem, onuitgegeven werkstuk, 2022.

 

Vragen? Contacteer ons