Mobiliteitsplan

Een goed mobiliteitsplan bestaat erin om met alle aspecten van het verkeer rekening te houden. De visie van het beleid wordt hier toegelicht en in de daaropvolgende jaren uitgewerkt.

Omdat er meer en meer verschillende deelnemers zijn in het verkeer kan dit soms zorgen voor onveilige situaties. In het mobiliteitsplan worden probleemzones aangekaart en wordt door middel van participatie met verschillende groepen gezocht naar de beste oplossingen.

Het mobiliteitsplan neemt een standpunt in die over de komende jaren zal worden uitgevoerd. Door het mobiliteitsplan kan het beleid zijn visie uitdragen naar de bevolking. De visie bevat hoofdzakelijk concepten en schetsen die, in samenspraak, nog moeten uitgewerkt worden.

Een aantal projecten in het mobiliteitsplan zijn inmiddels al opgestart of uitgevoerd. Om de 6 jaar moet het mobiliteitsplan worden vernieuwd.