Milieuzorg op school

Elke school, klas en leerling heeft wel ergens een raakvlak met natuur en milieu. Het gemeentebestuur wil daarop inspelen. Op de milieudienst wordt alle interessante info met betrekking tot milieu en natuur bijgehouden in een document 'Aanbod milieu & natuur voor scholen'. Jaarlijks ontvangen alle directies een aangepaste versie. Dit document zorgt ervoor dat de scholen aan de slag kunnen in de natuur, met composteren, afval vermijden en recycleren, energie- en waterbesparing, de aanleg van een schooltuintje, een fietspool,…

Bovendien wil het gemeentebestuur de scholen in Zedelgem stimuleren om deel te nemen aan het MOS-project. MOS staat voor "Milieuzorg Op School" en zet de scholen aan om actief bezig te zijn met natuur en milieu op school. Alle scholen die interesse vertonen in het MOS-project kunnen contact opnemen met de milieudienst.

Het gemeentebestuur draagt zijn steentje bij in het stimuleren van milieuzorg op school via volgende initiatieven: een boomplantdag langs de Vloethemveldzate, een fietstocht met behendigheidsproef en fietscontrole tijdens de Vlaamse Fietsweek, het ter beschikking stellen van heel wat educatief materiaal (compostkoffer, boskoffer, kabouterpad, landschapskoffer, energiemeter, enz.), rondleidingen op het containerpark en het composteiland, bezoek van een compostmeester op school, het bosleerpad in Merkemveld, het verlenen van subsidies voor wandelingen in een natuurgebied onder begeleiding van een natuurgids of voor het deelnemen aan de activiteiten van het provinciaal bezoekerscentrum Bulskampveld, enz.
Ook acties rond zwerfvuil, zoals opruimacties of bermadopties worden ondersteund.