Meldingsplicht gevonden voorwerpen

Er bestaat een meldingsplicht bij het vinden van voorwerpen of goederen die van archeologisch belang zijn. Dit gebeurt bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Je kan ook rechtstreeks melden aan Raakvlak (www.raakvlak.be).

Deze meldingsplicht betekent niet dat men zijn eigendomsrecht m.b.t. het voorwerp afstaat, enkel krijgen archeologen op die manier de kans om tijdelijk onderzoek te verrichten.

Iedereen die archeologische opgravingen wenst te doen, moet in het bezit zijn van een vergunning, aan te vragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een metaaldetector. Bij vondsten van munitie en wapens moet men steeds onmiddellijk de politie verwittigen, hoe klein de vondst ook is.

Vragen? Contacteer ons