Een kindje heeft zijn handen geverfd.

Meerjarenprogrammatie kinderopvang subsidies

15 februari 2021

Er is nieuwe info beschikbaar over de timing en het beslissingskader van de nakende uitbreidingsronde inkomengerelateerde kinderopvang (IKT).

Aangezien er in Zedelgem maximum 9 beschikbare plaatsen zijn voor nieuwe trap 2A opvangplaatsen, brengen wij je graag op de hoogte van de nieuwe snelinfo van het Agentschap Opgroeien:

De voorlopige timing:

  • Tweede helft februari: de oproep verschijnt. Er is een sjabloon van aanvraagformulier beschikbaar.
  • 30 maart: deadline voor indienen aanvraagdossier als organisator. Je moet dit per mail indienen bij het Agentschap Opgroeien en bij het lokaal bestuur (melissa.herssens@zedelgem.be).
  • Uiterlijk 28 april moet het lokaal bestuur haar advies en score over de individuele aanvragen in de gemeente aan het Agentschap Opgroeien overmaken. Het lokaal bestuur van Zedelgem stelt geen bijkomstige criteria of beoordelingsprocedure op. Het oordeel van Agentschap Opgroeien is dus beslissend.
  • Ten laatste 30 juni: het Agentschap Opgroeien beslist wie plaatsen krijgt toegewezen en hoeveel.

Waar kun je voorlopig al mee aan de slag?

  • Je zal bij de aanvraag een adres moeten toevoegen waar je de plaatsen wilt realiseren. Begin hier zeker al over na te denken. Want infrastructuur is niet op 1-2-3 gevonden en in orde gebracht.
  • Denk ook al eens na over de realisatiedatum van de nieuwe plaatsen. Deze moet realistisch haalbaar zijn én voor 31 december 2024 vallen.
  • Denk na over hoeveel plaatsen je wenst aan te vragen. Vraag nooit meer aan dan het maximum aantal beschikbare plaatsen in de gemeente. Want dan zal het Agentschap Opgroeien oordelen dat niet kan tegemoet gekomen worden aan de aanvraag.
  • Er zijn ook heel wat uitsluitingscriteria, kijk deze hier na. Zo moet er binnen de hele subsidiegroep minimaal een IKT-bezettingspercentage van 80% gehaald worden in 2019 en 2020. Ook rond voorrangsgroepen moet er in de twee voorgaande jaren het 20% voorrangspercentage behaald zijn.

Van zodra de definitieve oproep van het Agentschap Opgroeien verschijnt, brengen we je op de hoogte via een nieuwsbericht op de website.

Heb je nog vragen omtrent deze meerjarenprogrammatie kinderopvang? Dan kan je steeds contact opnemen met de dienst kinderzorg via melissa.herssens@zedelgem.be of telefonisch op het nummer 0478 27 19 93.

Meerjarenprogrammatie kinderopvang subsidies

Vragen? Contacteer ons