De mantelzorgen en een meneer in een rolstoel kijken samen naar buiten.

Mantelzorgers, helden van de zorg!

23 juni 2021

Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorg, de dag waarop we iedereen die zorgt voor een ander extra in de bloemetjes zetten.

In Vlaanderen zijn er meer dan 600.000 mantelzorgers. Dit zijn allemaal mensen die zorgen voor een dierbare. Dit kan een broer, een partner, een kind, een ouder, een vriend of een buur zijn. Je bent mantelzorger als je op regelmatige basis voor iemand zorgt die extra zorg nodig heeft omwille van ziekte, handicap, psychische kwetsbaarheid, ouderdom of een verslavingsproblematiek. Als mantelzorger heb je een sociale en affectieve band met deze persoon. Mantelzorg is dus geen beroep of iets dat je moet aanvragen. Het is iets waar je in rolt. Misschien ontdek je nu tijdens het lezen van dit artikel wel dat je al jaren mantelzorger bent?  

In Vlaanderen zijn er zes erkende mantelzorgverenigingen: Coponcho, Liever Thuis LM, Okra-Zorgrecht, Ons Zorgnetwerk, Samana en Steunpunt Mantelzorg. Bij hen kan je gratis terecht voor infosessies en praatgroepen. Daarnaast kan je bij hen ook terecht voor vragen en/of een luisterend oor. Sarah, coördinator van mantelzorgvereniging Coponcho, beantwoordt in dit artikel graag een aantal van de meest gestelde vragen.      

 

Kan ik als mantelzorger een attest of statuut aanvragen?
Sinds september 2020 bestaat er het federale mantelzorgstatuut. Je kan dit via het ziekenfonds van de mantelzorger aanvragen. Voor meer informatie neem je contact op met jouw ziekenfonds.

 

Ik heb gehoord dat er een mantelzorgpremie bestaat, wat is dat?
De mantelzorgpremie of het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een premie van de Vlaamse Sociale Bescherming. Het is een premie die gaat naar de zorgvrager en dus, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet naar de mantelzorger zelf. Je kan in overleg met de zorgvrager wel beslissen om de premie te gebruiken om een aantal van jouw kosten als mantelzorger te vergoeden. Om na te gaan of de persoon voor wie je zorgt recht heeft op deze premie neem je contact op met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. 

 

Kan ik als mantelzorger een gemeentelijke premie aanvragen?
Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om gemeentelijke premies aan te bieden. Deze premies kunnen ze aanbieden aan de mantelzorger zelf, maar ook aan de persoon die zorg nodig heeft. 

In Zedelgem heb je als mantelzorger die zorgt voor een inwoner van Zedelgem recht op een mantelzorgpremie van 30 euro per maand. Een belangrijke voorwaarde is dat de zorgvrager nog thuis woont en recht heeft op een zorgbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming. 

Voor meer informatie en het aanvragen van de premie kan je terecht bij het loket sociale dienst op het nummer 050 250 774.

 

Samenwerking binnen de eerstelijnszone
Binnen eerstelijnszone WE40 (ELZ WE40) vinden heel wat partners die actief zijn in de zorg en welzijn uit de regio Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke elkaar. Ze zetten samen in op een toegankelijke en kwalitatieve zorg. Het ondersteunen van mantelzorgers staat hoog aan de agenda. Samen met alle betrokkenen uit zorg en welzijn maakt de eerstelijnszone hier werk van. Zo wordt er onder andere nauw samengewerkt met de intergemeentelijke preventiewerker en maken we plannen om het aanbod in onze regio toegankelijker te maken.

 

Nog vragen?  
De verschillende mantelzorgverenigingen hebben een mantelzorglijn beschikbaar.  Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om te ventileren over de zorg.  Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service gebruik te maken. 

Mantelzorgers, helden van de zorg!