Iemand steekt zijn hand uit boven water om niet te verdrinken en hulp te vragen.

Maatschappelijke hulp voor burgers die getroffen worden door de corona-virus crisis

17 september 2020

Mensen, gezinnen die op de een of andere manier diep getroffen worden door de crisis die het corona-virus veroorzaakt, kunnen op hulp en steun rekenen via de OCMW's.
De OCMW’s van steden en gemeenten kregen van de hogere overheid extra middelen om gericht mensen te helpen die getroffen worden door de COVID-19 crisis. Met deze middelen kan ook het OCMW van Zedelgem extra steun en hulp toekennen in de periode t.e.m. 31 december 2020.  Deze extra steun is niet beperkt tot enkel leefloners bv., maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Het OCMW kan op verschillende gebieden helpen:

  • hulp bij huisvesting
  • hulp op gebied van digitale toegankelijkheid
  • hulp op gebied van gezondheid
  • psychosociale hulp
  • steun voor families in moeilijkheden
  • steun bij problemen op het vlak van energie
  • hulp op gebied van basisbehoeften
  • ...

Heb je vragen of wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze maatschappelijke hulp?

Aarzel niet en neem contact op met het sociaal loket:

In bijlage hieronder vind je een flyer met meer informatie.