Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) werd opgericht in 2008 door het gemeentebestuur. Het is een adviesraad die de gemeente advies verleent over alles wat met kinderopvang te maken heeft.

In het Loklaal Overleg Kinderopvang (LOKO) zetelen naast het lokaal bestuur zowel aanbieders van kinderopvang als gebruikers, zoals mini-crèches, scholen, Gezinsbond … Het overleg komt minstens 2 maal per jaar bijeen en verleent advies

 • bij de opmaak van en de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan
 • met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente

Vanuit het LOKO worden er jaarlijks 2 vormingsmomenten of infoavonden georganiseerd. 

Leden

 • Voorzitter
  Ronny Meulemeester
 • Secretaris
  Melissa Herssens, diensthoofd kinderzorg gemeente Zedelgem
 • Schepen van kinderopvang
  Ellen Goes
 • Leden

  - Joëlle Neels (Oudercomité)
  - Luc Beuselinck (vrij onderwijs)
  - Heyman Iris (kinderopvang ‘t Lachbekje)
  - Delphine Vervaecke (kinderopvang Mezennestje DVO)
  - Katrien Landuyt (kinderopvang)
  - Plattenbos Micheline of Dewispelaere Hannelore (kinderopvang ’t Pampertje 2)
  - Carine Stocké (kinderopvang Felies vzw)
  - Diane Arschoot (onderwijs GO!)
  - Leen Roose of Maaike Dewispelaere (Gezinsbond Loppem)
  - Heidi Eecloo (Gezinsbond Aartrijke)
  - Ronny Meulemeester (Gezinsbond Zedelgem)
  - Herlinde Danneels (kinderopvang Pagaddertje)
  - Kelly De Reese (BKO Ferm)
  - Laurence Coene (Huis van het Kind)
  - Ingrid Devoogt of Kyana Devreese (kinderopvang Tsjoek-Tsjoek)
  - Vandenbussche Liselotte (vzw Kaboem)
  - De Blauwe Lelie
  - Silvie Van Kerkhove (kinderdagverblijf 't Madeliefje & De Waterlelie Loppem)
  - Leen Langenbick (DKO)
  - Angelique De Rop (Leren@Vaart)

 • Waarnemende leden

  - Elien Desante (Lokaal Loket Kinderopvang)
  - Sandra Declerck (Ferm Kinderopvang)
  - Melina Ziani (jeugdconsulent)
  - Deskundige Marieke Maelstaf (Kind en Gezin)
  - Nele Vandenbrande (Kind en Gezin)

Vragen? Contacteer ons