Logistieke ondersteuning

De gemeente voorziet in enkele ondersteunende maatregelen voor verenigingen.