Leerlingen Sint-Martinusschool Loppem overhandigen erfgoedplan aan gemeentebestuur Zedelgem

Op woensdag 11 mei 2022 overhandigden de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Sint-Martinusschool in Loppem plechtig hun erfgoedplan aan burgemeester Annick Vermeulen en schepen van erfgoed Jurgen Dehaemers. Het erfgoedplan is het resultaat van een erfgoedtraject in samenwerking met de gemeente Zedelgem en Openluchtmuseum Bokrijk en waarbij de leerlingen het erfgoed in de schoolbuurt en het ‘Postje van Loppem’ in Bokrijk beter leerden kennen. 

Erfgoed in de buurt? 

In de buurt van de basisschool in Loppem is heel wat onroerend, roerend en immaterieel erfgoed aanwezig: we denken meteen aan het Kasteel van Loppem of de kerk, maar ook de vele oude (familie)foto’s of de jaarlijkse traditie van het Sint-Maartenszingen zijn waardevol lokaal erfgoed. Daarnaast ontdekten de leerlingen ook Loppems erfgoed dat niet meer in de gemeente aanwezig is, dit betreft het ‘Postje van Loppem’ dat al sinds de jaren 60 in Bokrijk te vinden is. 

Burgemeester Annick Vermeulen: “Erfgoeddag, die dit jaar in het teken stond van onderwijs, vormde de perfecte gelegenheid om erop uit te trekken en het rijke erfgoedverleden in de buurt te ontdekken. Een perfecte combinatie voor een lokale school en ons lokaal te bewonderen erfgoed.”

Erfgoedtraject 

Na een kick-off workshop eind maart georganiseerd door Openluchtmuseum Bokrijk en het Gemeentearchief Zedelgem, werden de 34 leerlingen van het vijfde leerjaar de eerste twee weken na de paasvakantie via heel wat activiteiten ondergedompeld in een waar ‘erfgoedbad’. 

Zo maakten ze bijvoorbeeld -onder begeleiding van professionele restauratoren- wrijfprenten van de graf- en gedenktekens rond de kerk van Loppem om de teksten en decoraties vast te leggen.
De Heemkundige Kring Pastoor Ronse nam hen mee op sleeptouw door de gemeente voor een erfgoedwandeling en ook het Kasteel van Loppem ontving de leerlingen met open armen voor een erfgoedspel. Ze leerden ook porseleinkaarten maken van een ‘erfgoedklasbak’, een erfgoedwerker die naar aanleiding van de Erfgoeddag-week een gratis les kwam geven. Als hoogtepunt van het project gingen de leerlingen op uitstap naar het ‘postje van Loppem’ in Bokrijk waar ze zelf verschillende oude bouwtechnieken uitprobeerden zoals lemen en vitsen.
Schepen van Erfgoed Jurgen Dehaemers“Deze uitstap werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van gemeente Zedelgem en de gemeente doet dit met plezier. We investeren heel wat in archief en erfgoed in onze gemeente en trachten het brede publiek warm te maken voor interesse in ons erfgoed. De brug hierbij voortdurend maken naar de jeugd hoort daar ook bij, zij zijn onze toekomst.”

Een erfgoedplan voor de toekomst

Tot slot dachten de leerlingen na over wat zij nu eigenlijk belangrijk vinden om te bewaren voor volgende generaties. Dit resulteerde in een erfgoedplan dat de leerlingen deze voormiddag plechtig overhandigden aan de burgemeester en schepen van erfgoed van de gemeente. Het plan wordt bewaard in het Gemeentearchief van Zedelgem. 

De leerlingen hechten in dit plan niet enkel belang aan het onroerend erfgoed in de gemeente, zoals het Kasteel, de begraafplaats of ‘t Wit Huis. Ze willen ook het gezellige caféleven en tradities zoals de jaarlijkse rommelmarkt en het Sint-Maartenszingen bewaren voor de toekomst. Ook ons West-Vlaamse dialect willen de leerlingen in ere houden met een jaarlijkse ‘dialectdag’, waarop iedereen dialect spreekt op school. 

Ook aan het straatbeeld wordt gedacht. De leerlingen willen meer vrouwennamen zien als straatnaam in Loppem, en zouden van de Ieperweg (de ‘schoolstraat’) een ‘street of fame’ maken met namen van bekende Loppemnaars. Misschien prijkt hun eigen naam dan ooit wel op de straat… 

Het volledige erfgoedplan en meer informatie over het traject is vanaf midden mei te vinden op www.zedelgem.be/educatieve-erfgoedwerking