Klokkenluidersmeldpunt

Wat 

Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 werd volgens de Europese klokkenluidersrichtlijn aangepast door het decreet van 18 november 2022. De klokkenluidersregeling trad in werking op 11 december 2022 en stelt dat iedere gemeente een intern klokkenluidersmeldpunt dient op te richten.

Wie

Klokkenluiders zijn mensen die in het kader van een werkrelatie inbreuken op wetgeving vaststellen en die inbreuken melden aan het intern meldpunt bij de gemeente of bij het extern meldpunt van Audit Vlaanderen. Niet alleen personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn maar ook andere personen consultants, leveranciers, sollicitanten…

Hoe

De contactgegevens van het intern meldpunt bij de gemeente zijn: klokkenluidersmeldpunt@zedelgem.be - 050 288 344
Er kan ook steeds contact opgenomen worden bij het extern meldpunt van Audit Vlaanderen: melding.audit@vlaanderen.be - 02 553 45 55.

Bescherming

De klokkenluider krijgt de nodige garanties op gebied van vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling van zijn melding. Er zal een inschattingsformulier worden gehanteerd dat aangeleverd wordt door Vlaanderen om de melding te behandelen. Klokkenluiders kunnen en mogen niet het slachtoffer zijn van represailles, en deze bescherming is onbeperkt in tijd.  

Procedure bij het intern meldpunt

  • Klokkenluiders kunnen hun melding schriftelijk of mondeling bezorgen (brief, e-mail, telefonisch of tijdens een gesprek).
  • Binnen de 7 kalenderdagen ontvangt de klokkenluider een ontvangstmelding.
  • Het klokkenluidersmeldpunt onderzoekt de melding en gebruikt hiervoor het inschattingsformulier.
  • Het meldpunt zorgt voor vertrouwelijke behandeling, anonimiteit en kwaliteit.
  • De klokkenluider heeft recht op een verslag.
  • Binnen de drie maanden na versturen van de ontvangstmelding ontvangt de klokkenluider feedback.