Klachten

Bij de gemeente werken mensen die zich elke dag inzetten, toch kan het als eens, misgaan. Als je vindt dat je door de gemeente niet behandeld werd zoals het hoort, dan kan je een klacht indienen.

Wil je een klacht indienen over personeel? Dan kun je via het meldingsformulier - klacht over personeel doen.

Alle andere klachten of meldingen dien je in via het algemeen meldingsformulier.

 

Alvorens een effectieve klacht in te dienen, lees je het klachtenreglement best nog eens na. Dit kun je onderaan deze pagina downloaden.

Onder ‘klacht’ wordt verstaan: een manifeste uiting van ontevredenheid waarbij een inwoner bij de gemeente klaagt over een gemeentelijke/OCMW handeling of prestatie.

De klacht handelt enkel over de werking binnen de gemeentelijke organisatie en het OCMW.

Een klacht kan zowel betrekking hebben op het foutief verrichten van een handeling of prestatie, het afwijken van de vastgestelde of gebruikelijke werkwijze en het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

Een handeling of prestatie kan zowel betrekking hebben op een beslissing, een termijn of de werkwijze en de houding van de ambtenaar.

Melding van een schadefeit of gebrek van het openbaar domein.

Procedure

Het indien van een klacht moet schriftelijk gebeuren (brief, fax, meldingsformulier website of e-mail).

De behandeling van een klacht gebeurt door de klachtencoördinator, medewerker van de afdeling interne zaken. De eerste stap is nagaan of de klacht ontvankelijk is. (bv. een klacht mag niet anoniem zijn). Is de klacht ontvankelijk, dan wordt een intern onderzoek gestart naar de gegrondheid van de klacht.

Als de klacht gegrond is, wordt gestreefd naar een rechtzetting van de situatie.

De klachtencoördinator bewaakt het correcte een tijdige verloop van het klachtenproces, houdt de klager op de hoogte tijdens de procedure en zal op het einde van de klachtenbehandeling aan de klager een gemotiveerd antwoord overmaken