Een kindje is aan het lachen met zijn onesie aan.

Kinderopvangwijzer Zedelgem

Als ouder wil je voor je kind een opvang vinden die net zo warm en veilig is als thuis. Je wil een opvang waar gewerkt wordt aan een stevige basis voor de verdere ontplooiing en ontwikkeling van je kindje(s). Daarom is de zoektocht naar de meest geschikte kinderopvang zo belangrijk.
De gemeente investeerde daarom in de website 'Kinderopvangwijzer Zedelgem', die ouders van jonge kinderen helpt in de zoektocht naar geschikte en kwaliteitsvolle kinderopvang. Het doel van de website is om vraag en aanbod naar kinderopvang beter op elkaar af te stemmen.

Via www.kinderopvangwijzer.be kan je:

  • Een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven uit de gemeente raadplegen
  • Foto’s bekijken van de opvangruimtes 
  • Het totale aanbod aan vrije plaatsen in de opvanginitiatieven van je gemeente opzoeken 
  • De contactgegevens per opvanginitiatief terugvinden zodat je persoonlijk in contact kan komen 

Heb je een algemene vraag?
Dan kan je terecht bij het Loket Kinderopvang Zedelgem. Dit is geen opvanginitiatief maar een informatiepunt dat ook beheerder is van de Kinderopvangwijzer en ernaar streeft om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te brengen.

Contact

  • 050 25 07 84
  • loketkinderopvang@zedelgem.be