Kermiskramen komen naar Zedelgem!

Het College van Zedelgem draagt lokale handelaars en ondernemers een warm hart toe. De voorbije maanden waren het harde tijden. Ook de kermiskramers, die vele weken stil lagen en inkomsten moesten missen, hadden het niet onder de markt.

Zedelgem gaf in dit opzicht dan ook toestemming om deze zomer alsnog kermis te houden op het grondgebied. Desondanks dat de verschillende dorpsfeesten (bv. batjesfeest) volledig zijn geannuleerd, laat de gemeente toch de verschillende foorkramen komen. De hogere overheid laat immers kermissen toe mits ze 'corona-proof' georganiseerd worden.

Er zal kermis zijn

  • in Zedelgem van 14 tot 17 augustus
  • in Loppem van 28 tot 31 augustus

Er zullen grote baches geplaatst worden waarop de te volgen voorzorgsmaatregelen opgelijst staan. Klaar en duidelijk, je zal er niet naast kunnen kijken! Daarnaast zal de gemeente, in samenwerking met de foorkramers, uiteraard alles in het werk stellen om de kermis zo corona-proof mogelijk te maken.

Zo hopen we jong en oud(ers) op veilige wijze plezier en vertier te bezorgen in eigen dorp.