Kadervorming

Kadervorming is een overkoepelende term voor alle kadervormingstrajecten die jeugdverenigingen
aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur
in het jeugdwerk.

Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage.
Elke jongere uit Zedelgem die zo’n cursus gevolgd heeft, kan vanuit de gemeente een deel van het
inschrijvingsgeld terugkrijgen. We betalen de subsidie 2 keer per jaar uit:

Vul het aanvraagformulier in en dien het samen met het attest in bij de jeugddienst om jouw
terugbetaling te ontvangen.

  • 30 april voor cursussen gevolgd van november tot en met maart
  • 30 november voor cursussen gevolgd van april tot en met oktober