Jongeren van 12-17 jaar kunnen afspraak maken voor boostervaccin in De Groene Meersen

De Vlaamse Regering heeft beslist om alle jongeren tussen 12-17 jaar in Vlaanderen de kans te geven om een boostervaccin Pfizer te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio. In het vaccinatiecentrum De Groene Meersen  waar inwoners van Jabbeke en Zedelgem gevaccineerd worden, kunnen nu ook jongeren van 12 tot 17 jaar een afspraak maken om een boostervaccin te laten plaatsen.  Dit kan enkel als er reeds een periode van vier maanden is verstreken sinds de tweede prik. 

Burgemeesters Annick Vermeulen van Zedelgem en Frank Casteleyn van Jabbeke: “Voor jongeren van 12-17 jaar uit Jabbeke en Zedelgem organiseert ons vaccinatiecentrum De Groene Meersen booster-prikmomenten op vrijdagavond 18 februari en op  zaterdag 19 februari . De uitnodigingen worden deze keer niet automatisch op huisadres of via e-mail bezorgd zoals bij de andere leeftijdsgroepen, dit komt omdat het uitnodigingssysteem van de hogere overheid niet ingezet wordt. Voor een vlot verloop bieden wij daarom de mogelijkheid om via een inschrijvingslink  een afspraak in te boeken, jongeren (of via hun ouders) dienen zichzelf dus in te boeken via het inschrijvingsformulier. Gezien het hier om minderjarigen gaat, is een toestemmingsformulier ondertekend door één van de ouders  noodzakelijk en dient men dit formulier af te geven als men langskomt voor de boostervaccinatie. We zijn goed georganiseerd en alles zal vlot verlopen om onze jongeren maximaal trachten te beschermen via deze vaccinatiecampagne.”

Jongeren ontvangen geen uitnodiging per post/e-mail/e-box voor deze boostervaccinatie. Vaccinatiecentrum De Groene Meersen biedt de boostervaccinatie voor jongeren uit Zedelgem en Jabbeke nog aan op de volgende data

  • woensdag 16 maart 2022 van 17u30 tot 20u30
  • woensdag 30 maart 2022 van 17u30 tot 20u30

Een afspraak maken is noodzakelijk en kan door contact op te nemen met het call center :

  • Callcenter Zedelgem: 050 288 330 
  • Callcenter Jabbeke: 050 810 222

Schriftelijke toestemming ouder(s)  noodzakelijk

Op de dag van de vaccinatie brengt de jongere de volgende documenten mee :

  • zijn/haar identiteitskaart 
  • de afgedrukte schriftelijke toestemming van de ouder(s)(ondertekend door minstens één van de ouders) meebrengen.  

Zonder deze stukken wordt men niet gevaccineerd.

Het toestemmingsformulier (‘Geïnformeerde toestemming’) kan je downloaden via www.laatjevaccineren.be/informed/consent/boostervaccinatie/ 

Voor meer info:

Contacteer vaccinatiecentrum De Groene Meersen: