Jeugdverenigingen

Een overzicht van onze jeugdverenigingen

Erkenningsaanvraag voor Zedelgemse verenigingen

Het lokaal bestuur stimuleert lokale verenigingen om een kwaliteitsvolle werking te ontwikkelen. Lokale verenigingen met een structurele werking kunnen erkend worden indien ze voldoen aan de voorwaarden uit het reglement. 

Erkend zijn als Zedelgemse vereniging biedt een aantal voordelen:

Wil je erkend worden als vereniging? Vul dan dit formulier in.

Fiscale attesten

 • Plan je als organisatie meerdaagse evenementen zoals weekenduitjes of kampen voor je leden?
 • Betreft de deelnemers een leeftijd jonger dan 14 jaar?
  • Indien ja, dan dien je voor elke deelnemer jonger dan 14 jaar een fiscaal attest te verstrekken. Dit attest wordt opgesteld op naam van de persoon die de betaling heeft verricht.
   • voor jongeren met een zware beperking wordt de leeftijd opgetrokken tot 21 jaar. 

De attesten dienen jaarlijks uiterlijk op 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar te worden ingediend.

Bijvoorbeeld, voor kampen gehouden in 2023, moeten de attesten vóór 1 maart 2024 worden verstrekt. De attesten kunnen zowel op papier als in PDF-formaat worden ingediend.

Vanaf 2024 moeten voor kampen georganiseerd in 2023 de fiscale attesten ook worden geüpload via het digitale platform Belcotax. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de federale overheid.(zie knop hieronder) 

 

Hoe maak je een attest op?

STAP 1: attest bezorgen aan de betaler 

Je gebruikt het verplicht sjabloon en die kan je hier terugvinden https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/andere-diensten/belastingvermindering-voor-kinderopvang

In vak I moeten jullie gegevens invullen over de gemeente Zedelgem, heb je hier vragen over neem dan contact op met de Jeugddienst via jeugd@zedelgem.be 

In vak II moeten jullie volgende gegevens invullen:

Je vult in wie het kamp betaalde, de naam van de deelnemer, de periode van ’opvang’ en de prijs van het kamp/weekend. Elk attest moet je opeenvolgend nummeren.

Hieronder de volgorde zoals op het attest.

1. Volgnummer van het attest

Elk attest moet genummerd worden en een uniek volgnummer hebben.
Jullie kunnen geen algemeen attest opmaken en online zetten omdat elk attest persoonlijk is en jaarlijks wijzigt.

2. Gegevens van de betaler van het kamp/weekend (aka ‘de kinderopvang’)

Mag je openlaten, maar we adviseren om toch voornaam + naam van de betaler in te vullen.
Adresgegevens en rijksregisternummer kan je invullen als je erover beschikt. Zoniet moet de ontvanger van het attest dit zelf invullen.

Als twee ouders samen fiscaal co-ouderschap hebben, dan zal je voor elke ouder een attest moeten maken voor het deel ‘opvangperiode’ dat ze elk apart betaalden. Zo kunnen beide ouders van een fiscaal voordeel genieten.

3. Gegevens van de deelnemer

Ten minste: voornaam + naam + geboortedatum
Adresgegevens en RRnr kan je invullen als je erover beschikt. Zoniet moet de ontvanger van het attest dit zelf invoeren.

4. Periode

Data van het kamp + aantal dagen + totaal ontvangen bedrag

De kolom ‘dagtarief’ moet je alleen invullen als het maximumbedrag per oppasdag wordt overschreden. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kampen uit 2023 = max 15,70 euro

5. Ondertekenen

Een langere brochure met stappenplan kan je hier vinden: https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/145-attest-kinderoppas-brochure.pdf

 

Hoe maak je een attest op? 

STAP 2: attest uploaden via belcotax 

 1. toegang tot platform vragen via https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/hoe-toegang-krijgen-tot-belcotax-on-web
  1. Voor vzw’s met een ondernemingsnummer lukt dit meteen digitaal.
   Feitelijke verenigingen moeten een formulier downloaden, invullen en doormailen naar belcotax@minfin.fed.be. Je krijgt binnen de 5 werkdagen een antwoord om verder te kunnen.
 2. Bepaalde aspecten van je vereniging laat je integreren met Excel of een XML-bestand. In Excel staan de gegevens over je deelnemers, betalers, de periode en de kosten van het kamp/weekend. Meer info hierover vind je hier: https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie/attest-kinderopvang

  Hiervoor dien je het programma Bowconvert 86 te downloaden. De handleiding is onderaan te raadplegen bij documenten. 

 3. Vervolgens ga je de XML bestanden downloaden en inlezen in Bowconvert 86.